Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

5,67 -11,19 6,63 15,14 -11,42
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

12,74 -5,15 2,60 1,08 0,16
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,42 2,84 0,41 - 2,34
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

0,16 1,28 1,40 - 0,35
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,42 0,75 -6,34 -11,42 8,75 2,06 - 18,18
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

0,16 0,00 0,01 0,16 3,88 7,22 - 2,56

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.01.2022 USD 1 167,255
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2021 196
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Perustamispäivä 08.10.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi 3 month SOFR Compounded in Arrears
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,83%
ISIN LU1118028742
Bloomberg-tunnus BSEFI2U
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BRGBZ99
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.12.2021 5,56%
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2021 0,35
3 v beeta alkaen 31.12.2021 5,826
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2021 0,30
5 v beeta alkaen 31.12.2021 2,539

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2022 B
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2022 88,27
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2022 2,46
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2022 8,89
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2022 416
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2022 1 411,51
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 07.01.2022 14,71
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2022 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2021 7,69%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2021 0,01%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2021 6,57%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2021 92,47%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,01% ja öljyhiekat 0,04%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/2051 4,11
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,31
TREASURY NOTE 1.125 02/28/2022 3,15
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 2,88
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 2,32
Nimi Painotus (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,30
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 02/16/2061 1,92
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,85
GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7 11/24/2031 1,84
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD Ei ole 115,38 -0,42 -0,36 132,92 114,91 - LU1118028742 - -
Class D5 Hedged EUR - 76,32 -0,27 -0,35 90,99 76,01 - LU1814255391 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 83,55 -0,31 -0,37 97,74 83,23 - LU1715606080 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 83,59 -0,30 -0,36 98,67 83,25 - LU1308276671 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 76,56 -0,28 -0,36 93,92 76,25 - LU1418627409 - -
Class A2 USD Ei ole 108,53 -0,40 -0,37 126,15 108,11 - LU0940382277 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 81,16 0,07 0,09 89,62 79,83 - LU1722863567 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 85,66 -0,30 -0,35 100,03 85,33 - LU1567862849 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 83,18 0,28 0,34 99,48 81,53 - LU0997362164 - -
Class X2 Hedged CAD - 94,35 -0,33 -0,35 108,13 93,95 - LU1728553345 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 77,18 -0,28 -0,36 93,73 76,88 - LU1072457747 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 107,44 -0,38 -0,35 123,26 106,99 - LU1435395550 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 95,71 -0,35 -0,36 112,32 95,35 - LU1072451542 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 103,15 -0,38 -0,37 120,18 102,74 - LU0949128226 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 82,96 -0,30 -0,36 97,59 82,65 - LU1567863144 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 90,26 -0,33 -0,36 104,97 89,90 - LU1648247721 - -
Class I3 USD Kuukausittain 71,43 -0,26 -0,36 84,15 71,13 - LU1572169453 - -
Class D5 EUR - 84,55 0,08 0,09 93,57 83,17 - LU1800013283 - -
Class I5 Hedged EUR - 70,86 -0,26 -0,37 84,56 70,57 - LU1781817264 - -
Class X2 USD Ei ole 127,34 -0,45 -0,35 145,62 126,79 - LU0946833604 - -
Class D2 USD Ei ole 116,18 -0,42 -0,36 134,08 115,71 - LU0949128572 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 77,01 -0,28 -0,36 93,50 76,70 - LU1093538335 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 82,00 0,08 0,10 90,77 80,63 - LU1648246756 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit