Osakkeet

BSF European Opportunities Extension Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 8 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 46,7 6,3 21,4 -8,5 34,1 16,3 51,8 -25,6
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-25,58 9,54 10,03 - 15,23
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-11,18 3,08 4,58 - 5,67
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-25,58 -2,77 6,05 3,16 -25,58 31,42 61,30 - 233,30
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-11,18 -3,38 9,72 4,56 -11,18 9,54 25,13 - 59,71
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-8,50 34,14 16,30 51,84 -25,58
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-10,60 27,77 -1,45 25,14 -11,18

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 EUR 539 112 996
Perustamispäivä 02.07.2014
Rahaston perustaminen 31.08.2007
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,08%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Europe Flex-Cap Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BREDX2E
ISIN LU1083780855
SEDOL BNN83V3

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 142
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 23,62%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 1,019
P/E-luku alkaen 30.12.2022 38,11
P/B-luku alkaen 30.12.2022 5,87

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Opportunities Extension Fund, Class X2, alkaen 31.12.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 467 Europe Flex-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 6,14
RELX PLC 3,87
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,82
DSV A/S 3,67
ASTRAZENECA PLC 3,55
Nimi Painotus (%)
LINDE PLC 3,50
IMCD NV 3,28
LONZA GROUP AG 3,07
BP PLC 3,02
AIRBUS SE 2,96
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X2 EUR Ei ole 351,29 -1,29 -0,37 27.01.2023 392,79 308,70 LU1083780855 -
Class A2 EUR Ei ole 522,37 -1,96 -0,37 27.01.2023 589,81 461,74 LU0313923228 -
Class I2 EUR Ei ole 290,87 -1,08 -0,37 27.01.2023 325,75 256,43 LU1055043068 -
Class D2 EUR Ei ole 545,18 -2,04 -0,37 27.01.2023 612,41 481,10 LU0418791066 -
Class D4 GBP Vuotuinen 471,31 -3,11 -0,66 27.01.2023 502,87 410,81 LU0827973438 -
Class D3G EUR Kuukausittain 190,22 -0,71 -0,37 27.01.2023 215,54 167,97 LU1244156755 -
Class A4 GBP Vuotuinen 453,92 -3,00 -0,66 27.01.2023 487,58 396,83 LU0313923905 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumentit

Dokumentit