Osakkeet

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 8 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 0,7 -3,8 13,3 2,6 0,9 1,5 4,8 2,2
Vertailuindeksi 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,23 2,84 2,39 - 3,07
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,46 0,72 1,26 - 0,88
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,23 2,47 3,25 3,03 2,23 8,76 12,54 - 29,64
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,46 0,36 0,84 1,31 1,46 2,18 6,47 - 7,81
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

2,57 0,89 1,49 4,82 2,23
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,87 2,28 0,67 0,05 1,46

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 37 537 581
Perustamispäivä 02.06.2014
Rahaston perustaminen 02.06.2014
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,19%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Equity Market Neutral USD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSGLSX2
ISIN LU1069250386
SEDOL BMPGZR8

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 3823
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 5,25%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 -0,040
P/E-luku alkaen 30.12.2022 5,55
P/B-luku alkaen 30.12.2022 -0,25

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund, Class X2, alkaen 31.12.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 120 Equity Market Neutral USD.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC 2,46
TSURUHA HOLDINGS INC 1,51
COCA-COLA CO 1,51
ENGIE SA 1,50
RALPH LAUREN CORP 1,43
Nimi Painotus (%)
ABB LTD 1,41
EBAY INC 1,36
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,28
FOX CORP 1,26
LOWES COMPANIES INC 1,24
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.06.2016

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X2 USD Ei ole 132,57 0,38 0,29 26.01.2023 132,57 123,91 LU1069250386 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 101,70 0,27 0,27 26.01.2023 102,52 96,57 LU1069250972 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 93,12 0,24 0,26 26.01.2023 94,41 88,64 LU1162516717 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 107,17 0,29 0,27 26.01.2023 107,17 101,11 LU1103452089 -
Class D2 USD Ei ole 111,47 0,31 0,28 26.01.2023 111,47 104,76 LU1153525040 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 946,09 2,46 0,26 26.01.2023 953,72 899,05 LU1122056838 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 95,57 0,26 0,27 26.01.2023 96,09 90,68 LU1139081738 -
Class A2 USD Ei ole 110,73 0,31 0,28 26.01.2023 110,73 104,30 LU1069250113 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit