Osakkeet

iShares World Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

10,52 7,62 -4,79 29,77 5,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

10,65 7,87 -4,69 30,10 5,82
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
19,76 10,55 11,50 - 11,39
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

19,68 10,68 11,67 - 11,57
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,39 2,05 4,59 19,76 35,10 72,32 - 110,26
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

3,37 2,08 4,63 19,68 35,57 73,68 - 112,69

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 05.03.2021 USD 1 678,258
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 26.02.2021 1569
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 09.04.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI WORLD Net EUR ( custom 4pm LUX )
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,22%
ISIN LU1055041369
Bloomberg-tunnus BGWEF2E
Kulusuhde 0,15%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BLDZB94
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 28.02.2021 17,11
3 v beeta alkaen 28.02.2021 0,989
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 28.02.2021 13,91
5 v beeta alkaen 28.02.2021 0,991

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 5,74
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 26,73
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 99,54
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Equity Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 141,93
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 4
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 26.02.2021 0,22%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 26.02.2021 1,41%
MSCI - ydinaseet alkaen 26.02.2021 0,38%
MSCI - lämpöhiili alkaen 26.02.2021 0,15%
MSCI - siviiliaseet alkaen 26.02.2021 0,10%
MSCI - öljyhiekka alkaen 26.02.2021 0,17%
MSCI - tupakka alkaen 26.02.2021 0,65%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 26.02.2021 98,77%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 26.02.2021 1,23%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,00% ja öljyhiekat 1,64%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares World Equity Index Fund (LU), Class F2, alkaen 31.12.2017 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3143 Global Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 26.02.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 3,98
MICROSOFT CORP 3,22
AMAZON COM INC 2,54
FACEBOOK CLASS A INC 1,20
ALPHABET INC CLASS A 1,17
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,17
TESLA INC 0,99
JPMORGAN CHASE & CO 0,87
JOHNSON & JOHNSON 0,81
VISA INC CLASS A 0,69
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class F2 EUR Ei ole 200,36 -0,13 -0,06 207,21 130,27 - LU1055041369 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 222,10 -0,14 -0,06 229,68 146,75 - LU0852472983 - -
Class X2 EUR Ei ole 203,36 -0,13 -0,06 210,29 132,00 - LU0839962346 - -
Class F2 USD Ei ole 238,84 -2,68 -1,11 250,89 140,81 - LU0836515477 - -
Class D2 EUR Ei ole 189,64 -0,44 -0,23 190,08 168,19 - LU0875157702 - -
Class D2 USD - 135,70 -1,53 -1,11 142,55 80,00 - LU1811364055 - -
Class I2 USD - 129,11 -1,46 -1,12 135,63 76,10 - LU2060767121 - -
Class X2 USD Ei ole 242,54 -2,73 -1,11 254,76 142,75 - LU0826442534 - -
Class N2 EUR Ei ole 256,14 -0,17 -0,07 264,88 166,43 - LU0852473015 - -
Class A2 USD Ei ole 232,78 -2,61 -1,11 244,56 137,62 - LU0836512615 - -
Class F2 GBP Ei ole 172,86 0,09 0,05 180,82 121,21 - LU1396764083 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit