Osakkeet

BGF Global Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

12,31 11,44 -0,30 1,48 0,86
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

11,96 18,65 9,77 1,38 10,44
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,86 0,68 5,02 - 3,84
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

10,44 7,12 10,30 - 8,08
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,96 -1,14 7,39 0,86 2,05 27,73 - 31,16
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

1,37 -3,22 8,13 10,44 22,91 63,27 - 74,98

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.10.2020 USD 972,346
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.09.2020 3,47
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2020 50
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.11.2010
Perustamispäivä 17.07.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country World Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0949170772
Bloomberg-tunnus BGEIA6S
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BBVHRX8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEACWF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2020 16,88
3 v beeta alkaen 30.09.2020 0,814
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2020 14,42
5 v beeta alkaen 30.09.2020 0,815

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.10.2020 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.10.2020 7,54
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.10.2020 80,59
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.10.2020 98,36
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.10.2020 Equity Global Income
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.10.2020 44,00
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.10.2020 443
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.10.2020 31.03.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2020 5,78%
MSCI:n tiedot liiketoimiin osallistumisen prosentuaalisesta osuudesta alkaen 30.09.2020 99,69%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2020
Nimi Painotus (%)
UNILEVER PLC 3,93
TELUS CORP 3,61
SANOFI SA 3,55
NOVARTIS AG 3,53
MEDTRONIC PLC 3,50
Nimi Painotus (%)
TEXAS INSTRUMENT INC 3,44
COCA-COLA 3,35
PAYCHEX INC 3,15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,12
HASBRO INC 2,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,58 -0,09 -0,84 11,53 7,73 - LU0949170772 - -
Class D2 USD Ei ole 19,49 -0,16 -0,81 20,27 13,80 - LU0545039975 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,70 -0,12 -0,81 15,65 10,58 - LU0625451603 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 13,30 -0,10 -0,75 14,26 9,62 - LU0553294199 - -
Class A2 USD Ei ole 18,10 -0,15 -0,82 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,04 -0,06 -0,74 8,72 5,83 - LU0827881318 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 105,62 -0,81 -0,76 112,34 75,84 - LU1075907227 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 19,42 -0,15 -0,77 20,57 13,86 - LU0827881151 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,26 -0,18 -1,17 17,26 11,92 - LU0880975056 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 15,62 -0,12 -0,76 16,53 11,19 - LU0827881409 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 108,80 -0,82 -0,75 119,04 79,30 - LU1023055079 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 11,29 -0,13 -1,14 13,15 9,08 - LU0739721834 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 12,94 -0,15 -1,15 14,99 10,37 - LU0938162426 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 17,17 -0,13 -0,75 18,10 12,23 - LU0827881581 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,90 -0,11 -0,79 14,67 9,94 - LU0862987244 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,62 -0,10 -0,73 14,63 9,90 - LU0738911758 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 18,28 -0,15 -0,81 19,48 13,11 - LU0654592483 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 14,13 -0,11 -0,77 15,06 10,17 - LU0827881235 - -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 10,78 -0,21 -1,91 11,60 8,77 - LU0827881748 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 11,75 -0,09 -0,76 12,75 8,56 - LU0827881664 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 12,33 -0,10 -0,80 13,40 8,96 - LU0661504455 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,11 -0,09 -0,80 11,79 7,98 - LU1115429885 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,17 -0,13 -0,80 17,15 11,57 - LU0661495795 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 10,10 -0,09 -0,88 11,08 7,49 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 107,59 -0,82 -0,76 114,58 77,36 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 103,47 -0,82 -0,79 111,38 75,17 - LU1003077747 - -
Class A5G GBP Neljännesvuosittain 10,13 -0,20 -1,94 10,96 8,27 - LU0557294096 - -
Class A5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 11,05 -0,09 -0,81 12,06 8,09 - LU0625451512 - -
Class X2 USD Ei ole 21,58 -0,17 -0,78 22,25 15,18 - LU0545040635 - -
Class I2 USD Ei ole 13,33 -0,11 -0,82 13,84 9,43 - LU0545040395 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,57 -0,09 -0,84 11,55 7,70 - LU0949170699 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Olivia Treharne
Olivia Treharne

Dokumentit

Dokumentit