Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

-0,57 4,39 -0,09 2,93 1,15

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.09.2020 USD 9 714,570
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 27.11.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - GBP Hedged
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,72%
ISIN LU0278463947
Bloomberg-tunnus MLIHGD2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1PF5P6
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.08.2020 0,00
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.08.2020 0,00
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,20% ja öljyhiekat 0,20%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar on antanut korkeimman tunnustuksen, kultaisen mitalin, rahastolle.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,50
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,28
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,14
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,01
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,79
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,64
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,63
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,70 0,00 0,00 11,71 10,41 - LU0278463947 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 9,99 0,00 0,00 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 121,00 0,00 0,00 1 122,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 21,79 -0,01 -0,05 21,81 19,39 - LU0278465488 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,39 -0,01 -0,11 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,20 0,00 0,00 11,21 9,98 - LU0368231436 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,91 -0,01 -0,14 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,87 -0,01 -0,10 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,70 -0,01 -0,09 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 972,00 -1,00 -0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,18 0,00 0,00 10,19 9,11 - LU0278453476 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,08 -0,01 -0,06 17,10 15,18 - LU0827879684 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 072,00 0,00 0,00 1 073,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,41 -0,01 -0,10 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,85 0,00 0,00 10,86 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,42 -0,01 -0,06 16,44 14,63 - LU0480534915 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,95 0,00 0,00 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,83 -0,01 -0,07 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,74 0,03 0,26 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 11,06 -0,01 -0,09 11,07 9,81 - LU1153584724 - -
Class A2 USD Ei ole 15,27 -0,01 -0,07 15,29 13,55 - LU0278466700 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 12,14 -0,01 -0,08 12,15 10,80 - LU1263143379 - -
Class D2 USD Ei ole 15,87 0,00 0,00 15,88 14,05 - LU0278469043 - -
Class A6 USD Kuukausittain 12,25 0,00 0,00 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 22,67 -0,01 -0,04 22,68 20,12 - LU0827879767 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,93 -0,01 -0,14 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,28 0,00 0,00 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class S5 USD - 10,49 -0,01 -0,10 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,46 0,00 0,00 10,47 9,33 - LU1992159654 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 97,30 -0,02 -0,02 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,76 0,00 0,00 10,77 9,60 - LU1181257202 - -
Class I2 USD Ei ole 12,64 0,00 0,00 12,65 11,18 - LU0986736956 - -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 067,00 -2,00 -0,19 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,40 -0,01 -0,11 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,81 0,03 0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,76 -0,01 -0,09 10,77 9,57 - LU1786038098 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,67 0,00 0,00 11,68 10,36 - LU0278465058 - -
Class X2 USD Ei ole 12,34 -0,01 -0,08 12,35 10,90 - LU0278469985 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,80 0,02 0,23 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class A1 USD Päivittäinen 10,40 0,00 0,00 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,39 -0,01 -0,10 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,77 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,93 0,03 0,23 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,96 -0,01 -0,09 10,97 9,79 - LU0972027022 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,81 -0,01 -0,08 11,82 10,51 - LU0999670564 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,42 0,00 0,00 10,43 9,30 - LU1992159902 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,16 -0,01 -0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,40 0,00 0,00 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class D2 EUR Ei ole 13,44 0,04 0,30 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 92,35 -0,03 -0,03 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,41 0,00 0,00 10,41 9,31 - LU1003077234 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,11 -0,01 -0,10 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,16 -0,01 -0,10 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 104,01 -0,04 -0,04 104,13 92,76 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 12,73 0,00 0,00 12,73 11,28 - LU1093512371 - -
Class S2 USD - 10,79 0,00 0,00 10,80 9,55 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,51 0,00 0,00 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,85 0,00 0,00 11,86 10,54 - LU0278456909 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,20 0,00 0,00 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,70 0,00 0,00 11,71 10,39 - LU1136394076 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,24 0,00 0,00 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,19 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,31 0,00 0,00 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,62 0,00 0,00 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,74 0,00 0,00 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 11,80 -0,01 -0,08 11,81 10,45 - LU1214678283 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit