Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

-2,65 5,41 6,17 4,84 2,54

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.09.2020 RMB 16 538,522
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 20.03.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka RMB Bond
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,00%
ISIN LU0690034276
Bloomberg-tunnus BGRBA3H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B763S96
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 3,18
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 4,67
5 v beeta alkaen 31.08.2020 1,024

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,24% ja öljyhiekat 0,76%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class A3, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 126 RMB Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 2,22
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1,54
WEIBO CORP 3.375 07/08/2030 1,46
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,27
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1,25
Nimi Painotus (%)
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 1,16
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,06
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 0,96
LANDMARK FUNDING 2019 LTD RegS 4.5 03/26/2022 0,86
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 0,85
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 HKD Kuukausittain 83,39 -0,28 -0,33 84,67 74,25 - LU0690034276 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,44 -0,04 -0,38 10,60 9,29 - LU1648248299 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,25 -0,03 -0,29 10,33 9,38 - LU2112292417 - -
Class A2 CHF Ei ole 13,96 -0,01 -0,07 13,99 12,71 - LU0969580058 - -
Class X2 Hedged USD - 10,59 -0,03 -0,28 10,66 9,62 - LU2092937064 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,76 -0,04 -0,37 10,93 9,57 - LU0679941673 - -
Class A2 USD Ei ole 15,03 -0,05 -0,33 15,26 13,08 - LU0679941327 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,34 -0,03 -0,29 10,41 9,42 - LU2112292250 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,81 -0,03 -0,28 10,97 9,62 - LU0683067952 - -
Class I2 Hedged USD - 10,35 -0,04 -0,38 10,42 9,42 - LU2112291955 - -
Class D2 USD Ei ole 15,05 -0,05 -0,33 15,28 13,07 - LU0719319435 - -
Class D2 CNH Ei ole 102,90 -0,34 -0,33 103,48 92,91 - LU0827885731 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,25 -0,04 -0,39 10,33 9,38 - LU2112292094 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 104,68 -0,35 -0,33 105,38 97,23 - LU1940842344 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,02 -0,03 -0,30 10,31 9,38 - LU2112292177 - -
Class A2 CNH Ei ole 102,80 -0,34 -0,33 103,41 92,99 - LU0679940949 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 73,58 -0,25 -0,34 74,01 68,07 - LU0679941160 - -
Class I2 USD Ei ole 18,90 -0,06 -0,32 19,19 16,40 - LU1588882974 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,56 -0,03 -0,28 10,64 9,64 - LU2070343392 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,02 -0,03 -0,30 10,32 9,38 - LU2112291872 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 10,01 -0,04 -0,40 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,09 -0,04 -0,39 10,25 9,52 - LU1852331039 - -
Class I2 EUR - 16,25 -0,04 -0,25 16,36 15,10 - LU2011139461 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 10,00 -0,04 -0,40 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,24 -0,03 -0,29 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,96 -0,04 -0,40 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 10,60 -0,01 -0,09 10,65 9,84 - LU2134542930 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 105,71 -0,11 -0,10 106,12 98,27 - LU1852330734 - -
Class X2 USD - 11,83 -0,04 -0,34 12,01 10,24 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 100,54 -0,33 -0,33 101,43 94,46 - LU1963769176 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,69 -0,03 -0,31 9,90 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,20 -0,03 -0,29 10,32 9,60 - LU1847653497 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit