Osakkeet

BGF World Energy Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

-0,79 -2,22 -43,79 50,27 56,27
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

4,82 0,97 -46,44 55,95 49,67
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
54,82 9,08 5,95 - 0,69
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

46,55 6,94 5,91 - 2,45
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
32,35 0,95 16,01 54,82 29,78 33,53 - 6,80
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

28,10 -1,70 11,57 46,55 22,29 33,29 - 25,89

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.05.2022 USD 3 453,078
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 1,59
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 32
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 15.03.2001
Perustamispäivä 25.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Energy
Vertailuindeksi MSCI World Energy Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,31%
ISIN LU0827888750
Bloomberg-tunnus BGWED4U
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7X4Z68
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWNRGNET
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 35,76
3 v beeta alkaen 30.04.2022 1,010
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 29,98
5 v beeta alkaen 30.04.2022 1,024

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 99,07
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 9,03
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 91,89
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Equity Sector Energy
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 148
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 709,13
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 97,10
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 9,05%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 11,81%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 100,18%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 0,04%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,80% ja öljyhiekat 49,16%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Energy Fund, Class D4, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 121 Sector Equity Energy.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
SHELL PLC 8,87
EXXON MOBIL CORP 7,92
CHEVRON CORP 7,33
TOTALENERGIES SE 6,55
CONOCOPHILLIPS 5,94
Nimi Painotus (%)
SUNCOR ENERGY INC 4,64
EOG RESOURCES INC 4,42
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 4,34
TC ENERGY CORP 4,28
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,22
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 USD Vuotuinen 21,52 0,62 2,97 21,52 12,57 - LU0827888750 - -
Class A2 EUR Ei ole 21,93 0,62 2,91 22,02 11,36 - LU0171301533 - -
Class D2 EUR Ei ole 24,77 0,70 2,91 24,87 12,76 - LU0252963896 - -
Class X10 USD - 10,47 0,30 2,95 10,47 9,60 - LU2471418553 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,92 0,20 2,98 6,92 3,95 - LU0368235932 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,74 0,19 2,90 6,74 3,85 - LU0326422333 - -
Class A2 USD Ei ole 23,16 0,66 2,93 23,17 13,28 - LU0122376428 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 6,07 0,18 3,06 6,07 3,49 - LU0326422176 - -
Class X2 USD Ei ole 32,49 0,93 2,95 32,49 18,35 - LU0147400401 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,49 0,18 2,85 6,49 3,74 - LU0589470672 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 20,25 0,57 2,90 20,34 10,68 - LU0408222247 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 17,07 0,49 2,96 17,20 9,13 - LU0204068364 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 20,37 0,58 2,93 20,45 10,75 - LU0827888677 - -
Class X2 EUR Ei ole 30,76 0,87 2,91 30,88 15,67 - LU0214281593 - -
Class I2 USD Ei ole 26,21 0,75 2,95 26,21 14,91 - LU0368250907 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 10,79 0,30 2,86 10,80 6,19 - LU0788109394 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 6,97 0,20 2,95 6,97 4,00 - LU0827888834 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 17,29 0,50 2,98 17,42 9,26 - LU0630472362 - -
Class D2 USD Ei ole 26,17 0,75 2,95 26,17 14,92 - LU0252969075 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 6,39 0,18 2,90 6,39 3,66 - LU0368265418 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 8,73 0,25 2,95 8,73 5,05 - LU1023058172 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Dokumentit

Dokumentit