Korko-sijoitukset

BGF World Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

5,12 -1,83 -3,14 7,36 2,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

6,54 -0,17 0,82 10,65 4,14
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,02 2,15 1,80 - 2,26
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

4,32 4,98 4,26 - 3,84
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,57 0,20 -0,15 3,02 6,58 9,35 - 19,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

4,66 0,01 -0,35 4,32 15,69 23,17 - 35,25

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.11.2020 USD 1 405,536
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 1692
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.09.1985
Perustamispäivä 25.10.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,70%
ISIN LU0827888594
Bloomberg-tunnus BGWBD2E
Kulusuhde 0,45%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8QYJQ0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEGATRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 2,00%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 7,94
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 7,38
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 9,11
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 2,91
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,259
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 2,78
5 v beeta alkaen 31.10.2020 1,137
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 9,11

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 5,20
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 32,01
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 69,05
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 290,88
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 378
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 1,59%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,12%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,48%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 31,23%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 68,77%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,23% ja öljyhiekat 0,24%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Bond Fund, Class D2 Hedged, alkaen 31.10.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 422 Global Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022 3,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,10
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,52
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,27
Nimi Painotus (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,98
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,65
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,63
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 208,34 -0,02 -0,01 208,38 185,84 - LU0827888594 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,70 0,00 0,00 12,70 11,29 - LU0871639547 - -
Class D2 USD Ei ole 91,41 -0,02 -0,02 91,43 80,82 - LU0297941972 - -
Class A1 USD Päivittäinen 62,24 -0,02 -0,03 62,27 55,56 - LU0012053665 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,97 0,00 0,00 10,97 9,79 - LU0308772333 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 109,55 -0,03 -0,03 109,58 98,01 - LU1529944784 - -
Class D3 USD Kuukausittain 62,23 -0,02 -0,03 62,25 55,56 - LU0827888321 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,77 0,00 0,00 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 10,69 0,00 0,00 10,69 10,00 - LU2144843153 - -
Class X2 Hedged DKK Ei ole 124,53 -0,02 -0,02 124,55 109,76 - LU0862984498 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 220,64 -0,02 -0,01 220,67 195,98 - LU0692855462 - -
Class X2 Hedged NOK Ei ole 14,80 -0,01 -0,07 14,81 13,11 - LU0739658705 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 15,52 0,00 0,00 15,52 13,81 - LU0372548510 - -
Class A3 USD Kuukausittain 62,14 -0,01 -0,02 62,16 55,48 - LU0184696853 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 201,91 -0,02 -0,01 201,96 180,57 - LU0330917880 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 12,97 0,00 0,00 12,97 11,46 - LU1288049783 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 13,74 0,00 0,00 13,74 12,17 - LU0757589873 - -
Class X2 USD Ei ole 98,46 -0,02 -0,02 98,48 86,70 - LU0184697158 - -
Class A2 USD Ei ole 86,59 -0,02 -0,02 86,61 76,76 - LU0184696937 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,61 0,00 0,00 12,61 11,24 - LU0808759830 - -
Class I2 USD Ei ole 11,87 0,00 0,00 11,87 10,47 - LU1087925589 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Dokumentit

Dokumentit