Osakkeet

BGF India Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

31,79 11,82 -2,18 15,04 -11,68
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

23,77 10,55 4,01 10,83 -4,31
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,68 -0,20 7,93 - 9,93
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

-4,31 3,32 8,58 - 7,80
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,87 2,20 6,59 -11,68 -0,61 46,47 - 112,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

-2,32 3,57 9,64 -4,31 10,30 50,93 - 81,68

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2020 USD 375,034
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2020 33
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.02.2005
Perustamispäivä 18.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka India Equity
Vertailuindeksi MSCI India TR Net 10/40 Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,21%
ISIN LU0827882712
Bloomberg-tunnus BGID4RF
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8HK019
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SNPIFC_IN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2020 22,42
3 v beeta alkaen 30.09.2020 1,084
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2020 20,53
5 v beeta alkaen 30.09.2020 1,078

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2020 0,32%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI:n tiedot liiketoimiin osallistumisen prosentuaalisesta osuudesta alkaen 30.09.2020 43,99%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF India Fund, Class D4, alkaen 30.09.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 415 India Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2020
Nimi Painotus (%)
INFOSYS LTD 10,28
RELIANCE INDUSTRIES LTD 9,45
HDFC BANK LTD 7,28
ICICI BANK LTD 5,76
HINDUSTAN UNILEVER LTD 4,32
Nimi Painotus (%)
BHARTI AIRTEL LTD 3,96
AXIS BANK LTD 3,35
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3,35
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,94
TECH MAHINDRA LTD 2,86
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 29,03 -0,03 -0,10 32,31 20,25 - LU0827882712 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 27,37 -0,02 -0,07 30,62 19,18 - LU0250163515 - -
Class X2 USD Ei ole 12,69 -0,03 -0,24 13,87 7,80 - LU0248274374 - -
Class A2 EUR Ei ole 30,17 0,04 0,13 36,32 20,51 - LU0248271941 - -
Class D2 USD Ei ole 39,53 -0,08 -0,20 43,52 24,45 - LU0724618193 - -
Class D2 EUR Ei ole 33,43 0,04 0,12 40,05 22,64 - LU0288299570 - -
Class A2 USD Ei ole 35,66 -0,08 -0,22 39,47 22,15 - LU0248272758 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokumentit

Dokumentit