Osakkeet

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 28,2 2,9 15,4 27,5 27,4 -17,2 22,8 6,0 2,6
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 24,2 6,4 19,2 27,0 18,4 -11,1 12,8 1,6 -2,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,48 0,57 1,61 - 9,87
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -6,05 -1,07 0,73 - 8,82
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,51 4,11 -1,11 -5,22 -13,48 1,73 8,29 - 152,46
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -4,64 4,95 4,44 -0,03 -6,05 -3,18 3,69 - 129,86
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

20,95 -14,49 13,86 10,40 -18,05
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

10,38 -6,27 2,78 6,45 -11,80

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 08.08.2022 JPY 19 605 389 899
Perustamispäivä 27.09.2012
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta JPY
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,09%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Japan Small/Mid-Cap Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BJSMD4R
ISIN LU0827883017
SEDOL B8KTH89

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 82
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.07.2022 0,45
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.07.2022 16,73%
3 v beeta alkaen 31.07.2022 1,085
P/E-luku alkaen 29.07.2022 12,88
P/B-luku alkaen 29.07.2022 1,17

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D4, alkaen 31.07.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 172 Japan Small/Mid-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 3,13
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2,78
77 BANK LTD/THE 2,52
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,20
Nimi Painotus (%)
RELO GROUP INC 1,99
FUJI KYUKO CO LTD 1,99
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,96
LION CORPORATION 1,95
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,84
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 51,90 -0,25 -0,48 08.08.2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
Class A2 EUR Ei ole 59,65 -0,05 -0,08 08.08.2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
Class X2 JPY Ei ole 9 905,00 -21,00 -0,21 08.08.2022 11 757,00 9 183,00 LU0249423681 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 16,17 -0,04 -0,25 08.08.2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 50,22 -0,11 -0,22 08.08.2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
Class A4 GBP Vuotuinen 50,12 -0,24 -0,48 08.08.2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
Class D2 JPY Ei ole 9 135,00 -20,00 -0,22 08.08.2022 10 942,00 8 505,00 LU0496417709 -
Class D2 EUR Ei ole 66,60 -0,05 -0,08 08.08.2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
Class D2 USD Ei ole 67,93 0,12 0,18 08.08.2022 99,65 62,74 LU0827883108 -
Class A2 JPY Ei ole 8 182,00 -19,00 -0,23 08.08.2022 9 867,00 7 642,00 LU0249411835 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 54,07 -0,12 -0,22 08.08.2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
Class A2 USD Ei ole 60,85 0,11 0,18 08.08.2022 89,86 56,23 LU0006061252 -
Class I2 EUR - 13,43 -0,01 -0,07 08.08.2022 16,95 12,15 LU1822774011 -
Class I2 Hedged EUR - 9,65 -0,02 -0,21 08.08.2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
Class I2 JPY Ei ole 1 842,00 -4,00 -0,22 08.08.2022 2 201,00 1 713,00 LU0992622497 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Dokumentit

Dokumentit