Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

7,78 -0,96 -5,64 38,38 -1,96
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,29 6,13 5,08 - -
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,78 -4,98 -5,90 -10,29 19,53 28,13 - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 1100
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.05.2022 USD 15 858,190
12 kk todellinen tuotto -
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta Australian dollari
Perustamispäivä 20.09.2012
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,03%
ISIN LU0827880187
Bloomberg-tunnus BGGAD2A
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B86LPJ6
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 100000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

P/E-luku alkaen 29.04.2022 19,06
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 29.04.2022 USD 337 475,13
Tehokas duraatio alkaen 29.04.2022 0,23
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 29.04.2022 1,18
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 29.04.2022 0,54

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 77,13
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 7,06
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 71,79
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 195
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 156,60
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 58,69
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,02%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 0,98%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,02%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,01%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,05%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,37%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 52,49%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 47,49%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,55% ja öljyhiekat 2,07%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Global Allocationin sijoitustiimi uskoo, että yhtiön kyky hallita olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ("ESG") liittyviä asioita voi olla olennaista yrityksen kyvylle ylläpitää kasvua ja luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä, ja siksi ESG-tunnusluvut huomioidaan sijoitusprosessissamme. Pitkäaikaisille sijoittajille, kuten Global Allocation, ESG-tietojen sisällyttäminen tutkimukseen ja sijoituspäätöksiin on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää perustavanlaatuiselle sijoitusprosessillemme ja tavoitteellemme maksimoida riskikorjattu tuotto.


Tiimi analysoi ESG-tiedot uusien sijoitusten tutkimusten ja due diligence -tarkastusten yhteydessä sekä seuratessaan salkun nykyisiä sijoituksia. Tiimin jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä kestävään kehitykseen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 2,19
APPLE INC 1,79
ALPHABET INC CLASS C 1,41
AMAZON COM INC 1,35
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,08
Nimi Paino (%)
CONOCOPHILLIPS 1,00
MASTERCARD INC CLASS A 0,83
ENBRIDGE INC 0,76
SIEMENS N AG 0,73
ABBOTT LABORATORIES 0,67
alkaen 29.04.2022
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 7,03
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,71
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,65
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,46
Nimi Paino (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,39
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,29
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0,27
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,24
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged AUD Ei ole 20,79 0,22 1,07 24,38 20,20 - LU0827880187 - -
Class X4 USD Vuotuinen 14,75 0,16 1,10 17,14 14,33 - LU0953392981 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 33,60 0,36 1,08 39,46 32,65 - LU0236177068 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 53,11 -0,44 -0,82 57,33 51,72 - LU1852330908 - -
Class D2 USD Ei ole 75,07 0,81 1,09 87,42 72,95 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,60 0,17 1,10 18,29 15,16 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ei ole 86,22 0,93 1,09 99,90 83,78 - LU0328507826 - -
Class A9 Hedged AUD - 8,52 0,09 1,07 10,13 8,28 - LU2354320728 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 13,21 0,14 1,07 15,57 12,83 - LU0343169966 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 19,04 0,21 1,12 22,20 18,49 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 23,65 0,26 1,11 27,59 22,97 - LU0525289509 - -
Class D2 EUR Ei ole 71,23 -0,14 -0,20 76,96 68,57 - LU0523293024 - -
Class A2 HUF Ei ole 24 681,28 -82,45 -0,33 25 578,64 21 699,51 - LU0566074125 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 13,25 0,14 1,07 15,52 12,87 - LU0260352280 - -
Class X2 EUR Ei ole 81,81 -0,16 -0,20 87,98 78,00 - LU0984173384 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 16,86 0,18 1,08 19,69 16,38 - LU0827880690 - -
Class I2 EUR Ei ole 71,43 -0,14 -0,20 77,10 68,62 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 14,21 0,15 1,07 16,68 13,80 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 20,47 0,22 1,09 23,78 19,88 - LU0827880427 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 62,88 -0,12 -0,19 67,94 60,81 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 19,34 0,21 1,10 22,77 18,79 - LU0468326631 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 36,09 0,39 1,09 42,22 35,07 - LU0827880344 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 62,12 -0,12 -0,19 67,36 60,24 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 45,11 0,48 1,08 53,09 43,82 - LU0329591480 - -
Class A9 USD - 8,60 0,09 1,06 10,14 8,36 - LU2354320561 - -
Class A2 EUR Ei ole 63,89 -0,12 -0,19 69,28 61,96 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 40,46 0,44 1,10 47,80 39,31 - LU0212925753 - -
Class A9 Hedged SGD - 8,57 0,09 1,06 10,14 8,33 - LU2354320645 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 335,00 14,00 1,06 1 552,00 1 297,00 - LU1445720094 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 37,59 0,40 1,08 44,42 36,52 - LU0240613025 - -
Class I2 USD Ei ole 75,28 0,81 1,09 87,57 73,16 - LU0368249560 - -
Class A4 USD Vuotuinen 65,47 0,71 1,10 76,53 63,63 - LU0724617625 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 38,03 0,40 1,06 44,76 36,95 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 16,02 0,17 1,07 18,76 15,57 - LU0788109477 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 44,79 0,48 1,08 52,65 43,51 - LU0368231949 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 16,90 0,18 1,08 19,77 16,42 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 159,24 1,79 1,14 184,45 154,66 - LU1062906877 - -
Class A2 USD Ei ole 67,33 0,72 1,08 78,71 65,44 - LU0072462426 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit