Korko-sijoitukset

BGF Euro Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

8,01 1,25 0,72 6,07 0,54
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

7,37 0,51 0,06 6,12 0,21
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,87 2,74 3,18 - 3,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

2,45 2,39 2,76 - 3,39
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,74 1,26 2,38 2,87 8,45 16,96 - 35,48
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

2,49 1,02 2,16 2,45 7,35 14,56 - 31,38

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2020 EUR 3 531,943
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2020 0,59
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 466
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 14.05.2003
Perustamispäivä 20.09.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Euro Corporate Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,61%
ISIN LU0827877803
Bloomberg-tunnus BGECD3E
Kulusuhde 0,40%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7MXMN2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ER00
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 0,61%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 5,54
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 5,29
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 6,83
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 5,05
3 v beeta alkaen 30.11.2020 1,015
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 4,20
5 v beeta alkaen 30.11.2020 1,007
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 6,83

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 01.11.2020 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 01.11.2020 7,42
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 76,78
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 89,70
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond EUR Corporates
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 224,59
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 267
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 3,14%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,38%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,94%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 88,20%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 11,80%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,16% ja öljyhiekat 1,45%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Corporate Bond Fund, Class D3, alkaen 30.11.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 990 EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2.55 08/20/2060 0,96
ING GROEP NV MTN RegS 2.125 05/26/2031 0,75
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,72
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,66
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0,64
Nimi Painotus (%)
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.5 11/08/2031 0,60
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,58
KBC GROEP NV MTN RegS 0.125 09/10/2026 0,57
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,55
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 09/25/2026 0,54
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D3 EUR Kuukausittain 14,15 0,01 0,07 14,16 12,31 - LU0827877803 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 10,64 0,01 0,09 10,64 9,23 - LU1760134277 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,82 0,02 0,17 11,82 10,22 - LU1373033965 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,08 0,02 0,17 12,08 10,40 - LU1445717389 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 14,15 0,02 0,14 14,16 12,31 - LU0172394222 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,95 0,01 0,09 10,95 9,50 - LU1445718783 - -
Class X2 EUR Ei ole 20,04 0,03 0,15 20,04 17,28 - LU0414062595 - -
Class A2 EUR Ei ole 17,83 0,02 0,11 17,83 15,48 - LU0162658883 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 14,41 0,02 0,14 14,42 12,53 - LU0162660350 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 108,63 0,11 0,10 108,66 94,13 - LU1622601463 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,03 0,01 0,09 11,04 9,56 - LU1445719757 - -
Class D2 EUR Ei ole 18,72 0,02 0,11 18,72 16,21 - LU0368266499 - -
Class A2 CZK Ei ole 470,99 1,26 0,27 483,46 423,38 - LU1791176222 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 067,00 1,00 0,09 1 067,00 921,00 - LU1963773012 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,61 0,02 0,17 11,61 10,01 - LU1445719328 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,52 0,01 0,09 11,52 9,94 - LU1445719088 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 10,79 0,01 0,09 10,79 9,37 - LU1502568287 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,75 0,01 0,09 10,75 9,35 - LU1445717629 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 12,28 0,02 0,16 12,28 10,54 - LU1445718437 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,34 0,01 0,09 11,34 9,81 - LU1445718197 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit