Korko-sijoitukset

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

3,41 2,04 -13,85 23,73 -5,48
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

3,64 2,49 -13,53 24,20 -5,55
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,48 0,25 1,23 - 3,60
Vertailuarvo (%) -5,55 0,48 1,50 - 3,92
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-6,34 0,32 -6,34 -8,21 -5,48 0,75 6,31 - 42,44
Vertailuarvo (%) -6,73 -0,02 -6,73 -8,53 -5,55 1,43 7,74 - 46,90
  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 9,0 -5,1 12,5 4,0 -2,5
Vertailuarvo (%) 9,3 -4,6 12,7 4,5 -2,0

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sitä tule pitää ainoana harkittavana tekijänä tuotetta valittaessa. Sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa sijoittamaansa summaa takaisin.

Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.
 
Lähde: BlackRock. Tuottotiedot perustuvat substanssiarvoon, ja ne on näytetty perusvaluutassa (kuten avaintiedoissa on esitetty) nettotulot uudelleen sijoitettuna, palkkiot vähennettynä. Välitys- tai transaktiopalkkiot käytössä.Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.05.2022 USD 416 293 789
Rahaston perustaminen 03.04.2012
Vaihto Cboe BZX formerly known as BATS
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
Indeksin tunnus JPEIEMHY
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Preemio/diskonttaus alkaen 27.05.2022 0,47%
CUSIP 464286285

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 26.05.2022 705
Equity Beta (3y) alkaen 30.04.2022 0,59
Painotettu keskim. YTM. alkaen 26.05.2022 8,90%
Vakiopoikkeama (3 v) alkaen 30.04.2022 13,88
12 kk todellinen tuotto alkaen 26.05.2022 6,44
Painotettu keskim. kuponki alkaen 26.05.2022 5,41
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 26.05.2022 9,31
Tehokas duraatio alkaen 26.05.2022 5,32
alkaen 26.05.2022 0,19
Optio-oikaistu tuottoero (OAS) alkaen 26.05.2022 597,09

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 91,75
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 3,13
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 42,55
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 423
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 856,88
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 44,49
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 31.03.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 26.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 26.05.2022 8,80%
MSCI - ydinaseet alkaen 26.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 26.05.2022 0,59%
MSCI - siviiliaseet alkaen 26.05.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 26.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 26.05.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 26.05.2022 24,75%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 26.05.2022 75,25%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,45% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 26.05.2022
Liikkeellelaskija Painotus (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 8,00
PETROLEOS MEXICANOS 6,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4,65
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,93
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,25
Liikkeellelaskija Painotus (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2,95
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 2,74
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 2,74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 2,71
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 1,99
Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Par Value CUSIP ISIN SEDOL Hinta Sijainti Kurssi Valuutta Duraatio YTM (%) Vaihtosuhde Maturiteetti Kuponki (%) Muok. duraatio Tuotto huutoon (%) Tuotto huonoimpaan (%) Todellinen duraatio Todellinen YTM (%) Markkinavaluutta holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 26.05.2022

% markkina-arvosta

alkaen 26.05.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 26.05.2022

% markkina-arvosta

alkaen 26.05.2022

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Dokumentit

Dokumentit