Korko-sijoitukset

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/diskonttaus

  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

-2,59 -0,44 5,71 16,21 -6,12
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

-2,54 -0,31 5,77 16,38 -6,48
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,41 5,41 2,58 3,60 4,66
Markkinahinta (%)

alkaen 31.05.2021

-5,36 5,49 2,60 3,60 4,66
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

-5,79 5,35 2,59 3,65 4,69
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.05.2021

-5,74 4,69 1,84 2,82 3,58
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.05.2021

-3,20 3,85 1,64 2,46 3,24
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,43 0,39 -0,98 -4,71 -5,41 17,14 13,59 42,47 135,94
Markkinahinta (%)

alkaen 31.05.2021

-4,39 0,42 -0,99 -4,62 -5,36 17,39 13,69 42,48 135,99
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

-4,87 0,39 -0,99 -5,15 -5,79 16,93 13,62 43,07 137,46
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.05.2021

-4,53 0,36 -1,06 -4,85 -5,74 14,75 9,56 32,09 94,12
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.05.2021

-2,62 0,23 -0,58 -2,78 -3,20 12,01 8,50 27,47 82,47
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 1,00 2,47 0,82 8,38 9,84
Markkinahinta (%) 0,96 2,57 0,96 8,08 9,99
Vertailuarvo (%) 1,04 2,57 0,90 8,50 10,00

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.06.2021 USD 13 511 540 327
Rahaston koko (miljoonaa) USD 13 511,540
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Perustamispäivä 22.07.2002
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi ICE US Treasury 7-10 Year Index
SFDR-luokitus Muu
Preemio/diskonttaus alkaen 18.06.2021 0,05%
30 päivän keski- volyymi alkaen 18.06.2021 6 336 168,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 18.06.2021 0,01

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 18.06.2021 117 000 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 18.06.2021 13
Vertailuarvon taso alkaen 18.06.2021 USD 120,64
Nettovarat alkaen 18.06.2021 USD 13 511 540 327,03
Vertailuarvon tunnus -
Jaettu tuotto alkaen 17.06.2021 0,86
Painotettu keskim. YTM alkaen 17.06.2021 1,42
Painotettu keskim. kuponki alkaen 17.06.2021 1,63
Tilivuoden päätös 28.02.2021
Tehokas duraatio alkaen 17.06.2021 7,95
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 17.06.2021 8,53

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.05.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.05.2021 6,10
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.05.2021 85,61
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.05.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.05.2021 Bond USD Government
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.05.2021 129
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.05.2021 31.03.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 18.06.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 17.06.2021
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 99,72
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 17.06.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 17.06.2021

% markkina-arvosta

alkaen 17.06.2021

% markkina-arvosta

alkaen 17.06.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NASDAQ IEF USD 22.07.2002 - IEN IEF IEFIV IEFiv.P US4642874402 - 1462019 - -
Bolsa Mexicana De Valores IEF MXN 30.06.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange IEF CLP 23.10.2017 - - - - - US4642874402 - - - -

Dokumentit

Dokumentit