Osakkeet

BGF Japan Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

-5,16 29,04 8,17 -10,71 13,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

-5,19 26,83 11,20 -9,32 4,40
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,43 0,55 3,60 8,44 2,74
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-2,97 -0,95 2,15 8,61 3,77
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,60 -2,51 5,85 5,43 1,66 19,34 124,86 52,78
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-5,98 -2,52 5,72 -2,97 -2,82 11,23 128,48 78,65

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 30.11.2020 JPY 14 778,610
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 51
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 18.02.2005
Perustamispäivä 28.02.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI Japan Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,84%
ISIN LU0249410860
Bloomberg-tunnus MLJVA2Y
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1664Y0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDDLJN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus JPY 5000
Minimi lisäsijoitus JPY 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 15,57
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,003
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 15,31
5 v beeta alkaen 31.10.2020 1,018

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 6,45
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 54,87
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity Japan
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 48,91
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 842
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,90%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 96,33%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 3,67%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 2,27% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2, alkaen 31.10.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 930 Japan Large-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5,46
SOFTBANK GROUP CORP 4,77
SONY CORPORATION 4,51
NIDEC CORPORATION 3,26
KEYENCE CORP 3,25
Nimi Painotus (%)
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,23
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,15
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,02
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,65
BRIDGESTONE CORPORATION 2,49
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 JPY Ei ole 1 787,00 -27,00 -1,49 1 814,00 1 150,00 - LU0249410860 - -
Class X2 GBP GBP - 15,47 -0,29 -1,84 15,76 10,49 - LU1967588366 - -
Class D2 USD Ei ole 19,05 0,10 0,53 19,27 11,90 - LU0827883520 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 12,86 -0,25 -1,91 13,11 8,84 - LU0827883363 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,56 0,09 0,78 11,64 7,37 - LU0827883793 - -
Class D2 EUR Ei ole 15,88 0,09 0,57 16,14 10,72 - LU0827883447 - -
Class A2 EUR Ei ole 14,37 0,08 0,56 14,60 9,74 - LU0212924608 - -
Class X2 Hedged EUR - 13,14 -0,20 -1,50 13,34 8,39 - LU2004776857 - -
Class X2 JPY Ei ole 2 156,00 -33,00 -1,51 2 189,00 1 370,00 - LU0497860428 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 18,11 0,14 0,78 18,24 11,54 - LU0940328577 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 12,63 -0,25 -1,94 12,88 8,68 - LU0236176334 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 602,00 -24,00 -1,48 1 626,00 1 023,00 - LU1495982941 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,78 -0,16 -1,46 10,94 6,97 - LU0255399239 - -
Class A2 USD Ei ole 17,14 -0,29 -1,66 17,43 10,82 - LU0212924517 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokumentit

Dokumentit