Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

8,35 8,69 1,69 6,28 2,97
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

13,51 9,20 2,11 7,56 2,85
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,97 3,63 5,56 5,44 5,14
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

2,85 4,15 6,96 6,65 7,08
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,30 -1,42 3,97 2,97 11,29 31,07 69,92 94,81
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

-0,05 -0,98 4,10 2,85 12,96 40,02 90,46 148,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2020 USD 1 659,292
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2020 1563
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 08.06.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global High Yield Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,46%
ISIN LU0171284937
Bloomberg-tunnus MEREHUI
Kulusuhde 1,25%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5705623
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ML_GHYUSDH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2020 5,32%
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2020 5,09
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2020 4,35
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2020 6,12
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2020 9,45
3 v beeta alkaen 30.09.2020 0,921
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2020 8,06
5 v beeta alkaen 30.09.2020 0,926
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2020 6,12

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.10.2020 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.10.2020 3,63
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.10.2020 58,87
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.10.2020 75,31
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.10.2020 Bond Global High Yield USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.10.2020 287,82
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.10.2020 124
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.10.2020 31.03.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2020 0,61%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2020 4,43%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2020 0,61%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2020 0,17%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2020 0,32%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI:n tiedot liiketoimiin osallistumisen prosentuaalisesta osuudesta alkaen 30.09.2020 48,59%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,82% ja öljyhiekat 0,35%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2, alkaen 30.09.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 588 Global High Yield Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2020
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,30
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 0,85
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,45
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093 01/15/2030 0,43
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,41
Nimi Painotus (%)
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,40
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,38
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,37
ALPHA 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,36
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,35
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 27,47 0,00 0,00 27,52 20,86 - LU0171284937 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,09 0,00 0,00 5,30 4,01 - LU0827882472 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,89 0,00 0,00 9,33 6,96 - LU1072327023 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 21,32 0,00 0,00 21,40 16,25 - LU0147394752 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 51,66 -0,01 -0,02 53,62 40,67 - LU0784402520 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 10,54 0,04 0,38 11,85 8,95 - LU1125545993 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 17,39 0,00 0,00 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
Class A1 USD Päivittäinen 8,03 0,00 0,00 8,21 6,24 - LU0171284770 - -
Class X2 USD Ei ole 11,75 0,00 0,00 11,75 8,85 - LU0580566189 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,58 0,00 0,00 10,07 7,59 - LU1830001522 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,85 0,00 0,00 7,11 5,40 - LU0764618640 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 14,84 0,00 0,00 15,03 11,38 - LU0849758007 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 18,61 0,00 0,00 18,77 14,24 - LU0368267034 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 13,80 0,00 0,00 13,95 10,56 - LU0797429023 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 20,25 0,00 0,00 20,46 15,48 - LU0372548783 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,14 0,00 0,00 8,32 6,33 - LU0827882126 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 104,26 0,01 0,01 107,45 81,45 - LU1919856135 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,57 -0,01 -0,15 6,92 5,19 - LU0871640040 - -
Class D2 USD Ei ole 29,50 0,00 0,00 29,53 22,31 - LU0297941899 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 5,11 0,00 0,00 5,32 4,02 - LU0118259661 - -
Class I2 USD Ei ole 29,75 -0,01 -0,03 29,78 22,48 - LU0369584726 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,78 0,00 0,00 10,87 8,25 - LU1791806000 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 88,96 0,02 0,02 93,35 70,34 - LU1023055319 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 5,06 0,00 0,00 5,27 3,98 - LU0172401704 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 8,75 0,00 0,00 9,28 7,05 - LU0984200880 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 19,05 0,00 0,00 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,09 0,00 0,00 8,27 6,29 - LU0172401969 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,53 0,00 0,00 10,77 8,19 - LU0764819032 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 13,14 0,00 0,00 13,17 10,00 - LU1153585705 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit