Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

1,70 1,86 -14,33 23,93 -5,55
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

4,30 4,21 -6,84 16,00 -7,44
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,14 -1,85 -0,63 2,14 5,09
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-14,51 -1,97 0,23 2,98 5,81
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,74 -5,69 -9,12 -13,14 -5,46 -3,12 23,59 139,23
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-15,05 -5,59 -12,56 -14,51 -5,78 1,15 34,19 169,72

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.05.2022 USD 985,199
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 3,99
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 264
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 01.10.2004
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
ISIN LU0200680436
Bloomberg-tunnus MLEMUA1
Kulusuhde 1,25%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B0321B0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JPGCCOMP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.04.2022 7,50%
Muokattu duraatio alkaen 29.04.2022 5,63
Tehokas duraatio alkaen 29.04.2022 5,78
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.04.2022 11,85
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 11,89
3 v beeta alkaen 30.04.2022 1,163
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 9,75
5 v beeta alkaen 30.04.2022 1,162
WAL huonoimpaan alkaen 29.04.2022 11,85

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 5,14%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 16,73%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 84,47%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,40% ja öljyhiekat 1,22%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A1, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1241 Global Emerging Markets Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,38
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,19
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,14
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,04
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,01
Nimi Painotus (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,96
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0,94
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0,92
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,91
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A1 USD Kuukausittain 7,99 0,03 0,38 10,09 7,96 - LU0200680436 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 17,08 0,07 0,41 20,92 17,01 - LU0343170543 - -
Class I4 USD Vuotuinen 8,37 0,03 0,36 10,57 8,34 - LU1806518293 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 84,19 0,30 0,36 107,36 83,89 - LU1919856051 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,85 0,06 0,38 17,48 15,79 - LU0200683885 - -
Class I2 EUR Ei ole 15,67 0,06 0,38 17,21 15,61 - LU1048586868 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,31 0,06 0,35 19,03 17,25 - LU0827877043 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 7,83 0,03 0,38 8,80 7,80 - LU0200684008 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,65 0,03 0,45 8,50 6,62 - LU0871639893 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,21 0,03 0,29 12,57 10,18 - LU1057294727 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,27 0,03 0,36 10,44 8,24 - LU0200680782 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 8,17 0,03 0,37 10,46 8,14 - LU2075911060 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,18 0,05 0,35 17,57 14,13 - LU0413376566 - -
Class X2 USD Ei ole 20,34 0,07 0,35 24,64 20,27 - LU0200682721 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 51,19 0,19 0,37 65,65 51,00 - LU0764619960 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,16 0,03 0,42 9,21 7,13 - LU1722865000 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,89 0,02 0,29 8,82 6,87 - LU0764617162 - -
Class X2 EUR Ei ole 19,26 0,07 0,36 21,09 19,19 - LU0988581723 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,43 0,03 0,41 9,55 7,40 - LU1323999216 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,25 0,02 0,28 9,31 7,23 - LU1408528054 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 6,94 0,03 0,43 8,91 6,91 - LU1408527916 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,37 0,03 0,41 9,42 7,34 - LU1408528138 - -
Class A2 USD Ei ole 16,74 0,06 0,36 20,47 16,68 - LU0200680600 - -
Class I2 USD Ei ole 16,55 0,06 0,36 20,13 16,49 - LU1180455567 - -
Class A1 EUR Kuukausittain 7,57 0,03 0,40 8,51 7,54 - LU0200683703 - -
Class A2 CZK Ei ole 390,68 0,72 0,18 444,35 389,96 - LU1791181735 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 8,55 0,03 0,35 10,50 8,52 - LU1618350562 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 10,94 0,04 0,37 12,27 10,90 - LU1072326561 - -
Class X5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,09 0,03 0,37 10,38 8,06 - LU1904800973 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 8,31 0,03 0,36 10,52 8,28 - LU2075910922 - -
Class D2 USD Ei ole 18,29 0,07 0,38 22,27 18,22 - LU0297941386 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 74,77 0,28 0,38 95,40 74,49 - LU1109561420 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 15,01 0,06 0,40 18,49 14,95 - LU0827877399 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,24 0,04 0,39 12,55 10,20 - LU1057296771 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 7,85 0,03 0,38 8,82 7,82 - LU0827877126 - -
Class I2 Hedged GBP - 9,06 0,03 0,33 11,05 9,03 - LU1806518533 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,29 0,03 0,36 10,46 8,26 - LU0827876821 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Dokumentit

Dokumentit