Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

23,25 19,32 -0,94 2,01 11,14
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

16,84 22,68 1,45 -3,44 17,83
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,44 2,99 9,18 6,07 12,37
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

15,85 4,25 9,52 5,40 12,01
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,76 3,10 2,51 10,44 9,25 55,15 80,22 291,03
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

8,36 2,79 4,84 15,85 13,32 57,55 69,13 276,76

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.11.2020 USD 2 023,040
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 60
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.01.1997
Perustamispäivä 20.02.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,09%
ISIN LU0411709560
Bloomberg-tunnus MERDUD2
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4WXPW1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSACXJPUSD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 18,11
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,044
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 16,37
5 v beeta alkaen 31.10.2020 1,043

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 5,16
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 33,73
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 94,67
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 210,26
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 676
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.05.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 96,06%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 3,94%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 1,38%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class D2, alkaen 31.10.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 784 Asia ex-Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,55
TENCENT HOLDINGS LTD 9,28
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,95
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,94
MEITUAN 3,32
Nimi Painotus (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,66
JD.COM INC 2,21
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,15
LI NING CO LTD 1,99
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,87
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 57,89 0,02 0,03 57,89 35,97 - LU0411709560 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 36,30 -0,03 -0,08 36,34 26,15 - LU0462858753 - -
Class X2 USD Ei ole 63,81 0,01 0,02 63,81 39,38 - LU0462857276 - -
Class A2 GBP Ei ole 39,40 -0,03 -0,08 39,45 28,27 - LU0171270639 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 38,14 -0,03 -0,08 38,19 27,41 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 15,64 0,00 0,00 15,64 9,88 - LU1279613365 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,15 0,00 0,00 16,15 10,14 - LU1048588211 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 12,47 0,00 0,00 12,47 7,80 - LU1664188957 - -
Class A2 USD Ei ole 52,58 0,01 0,02 52,58 32,84 - LU0072462343 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 37,82 -0,04 -0,11 37,87 27,14 - LU0204061278 - -
Class D2 GBP Ei ole 43,37 -0,04 -0,09 43,43 30,96 - LU0827875187 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 16,04 0,01 0,06 16,04 10,07 - LU1279613282 - -
Class D2 EUR Ei ole 48,47 -0,15 -0,31 48,78 33,30 - LU0329592298 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 16,28 0,00 0,00 16,28 10,24 - LU1279613522 - -
Class I2 USD Ei ole 15,57 0,00 0,00 15,57 9,66 - LU1214678440 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 15,43 0,01 0,06 15,43 9,74 - LU1279613100 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 11,02 -0,01 -0,09 11,03 7,92 - LU1260044513 - -
Class A2 EUR Ei ole 44,03 -0,14 -0,32 44,31 30,40 - LU0171269466 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 142,26 0,03 0,02 142,26 89,43 - LU1499592209 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 12,33 -0,03 -0,24 12,40 8,53 - LU1330249480 - -
Class I2 EUR Ei ole 13,04 -0,04 -0,31 13,12 8,94 - LU1250987382 - -
Class I4 USD Vuotuinen 14,70 0,00 0,00 14,70 9,20 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 25,60 0,01 0,04 25,60 16,04 - LU1697774625 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 17,08 0,00 0,00 17,08 10,76 - LU1023056804 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Nicholas Chui
Nicholas Chui

Dokumentit

Dokumentit