Korko-sijoitukset

BGF Global Government Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

2,46 2,89 5,69 2,95 -5,82
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,95 0,07 0,94 2,17 4,55
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,95 -2,41 -6,35 -7,95 0,20 4,79 23,93 373,29

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.05.2022 USD 802,310
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 776
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 14.05.1987
Perustamispäivä 14.05.1987
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - USD Hedged
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,98%
ISIN LU0006061385
Bloomberg-tunnus MIGSDGI
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0938963
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.04.2022 2,27%
Muokattu duraatio alkaen 29.04.2022 6,98
Tehokas duraatio alkaen 29.04.2022 6,93
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.04.2022 7,65
WAL huonoimpaan alkaen 29.04.2022 7,65

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 BBB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 77,53
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 5,65
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 26,82
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond Global USD
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 343
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 1 004,45
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 4,49
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 0,42%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 10,08%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 92,43%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,08% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Government Bond Fund, Class A2, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 333 Global Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 5,59
TREASURY NOTE 0.125 04/30/2023 5,22
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2022 1,50
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 1,33
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/2025 1,29
Nimi Painotus (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.4 04/30/2022 1,27
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 1,20
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 1,14
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 0.4 03/20/2040 1,13
TREASURY NOTE 1.5 02/29/2024 1,09
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 29,39 0,06 0,20 32,77 29,19 - LU0006061385 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,59 0,02 0,19 11,83 10,52 - LU1083813532 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 97,92 0,21 0,21 108,94 97,22 - LU1495984053 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 9,40 0,02 0,21 10,63 9,34 - LU1811366183 - -
Class I2 USD Ei ole 10,84 0,02 0,18 12,04 10,77 - LU1567964413 - -
Class D2 USD Ei ole 30,65 0,06 0,20 34,08 30,43 - LU0540001038 - -
Class X2 Hedged NOK - 104,39 0,22 0,21 115,25 103,58 - LU1806518707 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 96,34 0,20 0,21 107,86 95,71 - LU1484781478 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,02 0,02 0,22 10,10 8,96 - LU0368232830 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 24,39 0,05 0,21 27,43 24,23 - LU0297942863 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 17,15 0,04 0,23 19,32 17,04 - LU0297943168 - -
Class A3 USD Kuukausittain 20,54 0,05 0,24 22,94 20,40 - LU0172412149 - -
Class A1 Hedged EUR Kuukausittain 17,29 0,04 0,23 19,49 17,18 - LU0297940495 - -
Class A1 USD Kuukausittain 20,51 0,05 0,24 22,92 20,37 - LU0118256485 - -
Class D3 USD Kuukausittain 20,56 0,04 0,19 22,97 20,42 - LU0827882043 - -
Class X2 USD Ei ole 10,94 0,03 0,27 12,10 10,86 - LU0462857607 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,35 0,02 0,21 10,46 9,28 - LU1484781395 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 17,20 0,04 0,23 19,38 17,09 - LU0827881821 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 25,75 0,06 0,23 28,87 25,58 - LU0329591563 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Dokumentit

Dokumentit