Korko-sijoitukset

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

10,67 -4,71 -1,44 9,76 5,62
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

10,69 -4,66 -1,43 9,73 5,73
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,94 4,61 3,73 1,36 3,65
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

5,02 4,64 3,76 1,35 3,69
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,65 -0,43 -1,29 4,94 14,46 20,10 14,43 97,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

5,76 -0,43 -1,30 5,02 14,58 20,24 14,39 98,96

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.11.2020 USD 198 165 064
Rahaston nettovarat alkaen 30.11.2020 USD 445 233 124
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 02.11.2018
Perustamispäivä 05.11.2001
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 583
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN IE0005033380
Bloomberg-tunnus BGIWEEI
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg-vertailuarvon tunnus WXEBIFTTHP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 1
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 4,15
3 v beeta alkaen 31.10.2020 0,992
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 5,22
5 v beeta alkaen 31.10.2020 0,996

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 6,42
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 85,19
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 378
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.05.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, alkaen 30.11.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 808 Global Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 0,92
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,73
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,67
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,63
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,62
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,62
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,59
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2027 0,58
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,58
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,56
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Ei ole 23,83 -0,02 -0,07 24,23 22,21 23,82 IE0005033380 23,85 -
Class D Acc EUR Ei ole 11,57 -0,02 -0,18 12,58 11,46 11,56 IE00BDZRS805 11,58 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,93 0,00 0,01 11,22 10,49 10,92 IE00BGR7K831 10,93 -
Inst EUR - 10,64 -0,02 -0,18 11,62 10,60 10,63 IE00BJK0X817 10,64 -
Flex USD Puolivuosittain 10,20 -0,01 -0,07 10,47 9,68 10,20 IE00BYQQ0X26 10,21 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,00 0,00 0,01 10,03 9,93 9,99 IE00BMY53838 10,00 -
Class D USD Ei ole 11,51 -0,01 -0,07 11,71 10,73 11,50 IE00BD0NC581 11,52 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,79 0,00 0,01 11,16 10,49 10,78 IE00BD5D0B54 10,80 -
Inst USD Ei ole 16,26 -0,01 -0,07 16,54 15,16 16,25 IE00B1W4R493 16,27 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit