Korko-sijoitukset

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

-1,73 3,93 1,14 8,21 -2,14
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

-1,71 3,99 1,10 8,01 -1,89
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,33 3,28 1,60 1,10 3,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2021

-2,28 3,30 1,62 1,10 3,45
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,36 1,06 -3,16 -2,33 10,16 8,25 11,57 92,30
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2021

-4,37 1,09 -3,14 -2,28 10,24 8,37 11,55 93,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 10.06.2021 USD 268 335 984
Rahaston nettovarat alkaen 10.06.2021 USD 566 335 753
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 02.11.2018
Perustamispäivä 05.11.2001
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 28.05.2021 638
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN IE0005033380
Bloomberg-tunnus BGIWEEI
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg-vertailuarvon tunnus WXEBIFTTHP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 1
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2021 4,57
3 v beeta alkaen 30.04.2021 0,990
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2021 5,08
5 v beeta alkaen 30.04.2021 0,994

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.05.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.05.2021 6,08
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.05.2021 19,70
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.05.2021 97,10
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.05.2021 Bond USD Government
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.05.2021 132
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.05.2021 31.12.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, alkaen 31.05.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 855 Global Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.05.2021
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,33
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,19
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,87
TREASURY NOTE 0.25 05/31/2025 0,73
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,70
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,65
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0,58
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,58
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,58
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Ei ole 23,22 0,03 0,15 24,02 22,74 23,21 IE0005033380 23,23 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,63 0,01 0,14 11,09 10,50 10,63 IE00BGR7K831 10,64 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,46 0,01 0,14 11,02 10,31 10,46 IE00BD5D0B54 10,47 -
Class D Acc EUR Ei ole 11,07 0,03 0,26 12,13 10,94 11,06 IE00BDZRS805 11,08 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,74 0,01 0,14 10,03 9,61 9,73 IE00BMY53838 9,74 -
Flex USD Puolivuosittain 9,86 0,01 0,15 10,34 9,65 9,85 IE00BYQQ0X26 9,86 -
Class D USD Ei ole 11,21 0,02 0,15 11,60 10,98 11,20 IE00BD0NC581 11,21 -
Inst USD Ei ole 15,83 0,02 0,15 16,38 15,51 15,82 IE00B1W4R493 15,84 -
Inst EUR - 10,18 0,03 0,26 11,18 10,06 10,17 IE00BJK0X817 10,18 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit