Korko-sijoitukset

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 13,0 0,8 12,1 0,5 10,9 4,3 -1,6 9,3 8,0 -3,0
Vertailuarvo (%) 13,1 0,9 12,2 0,5 10,7 4,3 -1,5 9,3 7,8 -3,1
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

1,24 3,65 1,65 6,98 -4,93
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

1,26 3,68 1,45 6,98 -5,20
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,18 0,23 0,97 4,09 5,08
Vertailuarvo (%) -8,37 0,10 0,89 4,04 4,89
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,66 -2,75 -5,93 -8,71 -8,18 0,70 4,95 49,26 96,55
Vertailuarvo (%) -8,73 -2,71 -6,06 -8,81 -8,37 0,29 4,51 48,57 91,74

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 24.05.2022 GBP 55 869 456
Rahaston nettovarat alkaen 24.05.2022 GBP 599 993 817
Perustamispäivä 12.09.2008
Rahaston perustaminen 30.09.2000
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta GBP
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Kulusuhde 0,12%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 50000
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka GBP Corporate Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN IE00B2RKYS27
SEDOL B2RKYS2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.04.2022 1192
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 3,08
Painotettu keskim. YTM alkaen - -
Tehokas duraatio alkaen 29.04.2022 7,03
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.04.2022 9,68
3 v beeta alkaen 30.04.2022 0,998
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.04.2022 6,51%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 91,27
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 8,85
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 66,43
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond GBP Corporates
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 414
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 95,54
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 85,73
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 31.12.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 0,66%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,92%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 88,05%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 11,95%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,37% ja öljyhiekat 1,01%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Inst, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 451 GBP Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,62
KFW MTN RegS 0.875 07/18/2024 0,50
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,48
Nimi Painotus (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,46
KFW MTN RegS 1.25 12/29/2023 0,46
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.375 03/07/2025 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,40
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Inst GBP Neljännesvuosittain 11,27 0,06 0,57 24.05.2022 12,98 11,21 IE00B2RKYS27 -
Class Flex Dist GBP - 178,57 1,00 0,57 24.05.2022 203,67 177,57 IE00BMF59H33 -
Class D GBP - 47,50 0,27 0,57 24.05.2022 54,72 47,24 IE00BGWKS388 -
Class D GBP Ei ole 10,50 0,06 0,57 24.05.2022 11,81 10,44 IE00BD0NC474 -
Inst GBP Ei ole 19,79 0,11 0,57 24.05.2022 22,27 19,68 IE00B1W4R618 -
Flex GBP Ei ole 30,70 0,17 0,57 24.05.2022 34,52 30,52 IE0000405013 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alessandro Ferrante
Alessandro Ferrante
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit