Korko-sijoitukset

BGF US Government Mortgage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

0,98 1,56 -0,80 6,41 5,07
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

1,59 2,47 1,01 6,68 4,03
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,07 3,52 2,61 2,58 5,16
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

4,03 3,88 3,13 3,06 6,53
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,07 0,24 0,38 5,07 10,92 13,76 29,06 494,05
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

4,03 0,33 0,34 4,03 12,09 16,68 35,17 839,33

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2021 USD 148,626
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 361
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.08.1985
Perustamispäivä 02.08.1985
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Government Bond
Vertailuindeksi FTSE Mortgage Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU0096258446
Bloomberg-tunnus ME2LU LX
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBMT
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.12.2020 0,95%
Muokattu duraatio alkaen 31.12.2020 3,00
Tehokas duraatio alkaen 31.12.2020 2,19
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.12.2020 4,14
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 2,27
3 v beeta alkaen 31.12.2020 0,905
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 2,14
5 v beeta alkaen 31.12.2020 0,902
WAL huonoimpaan alkaen 31.12.2020 4,14

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 174 USD Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 26,07
FHLMC 30YR UMBS 23,89
UMBS 30YR TBA(REG A) 21,00
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,33
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,72
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR 2.5% Investor 2020 2,34
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 2,34
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2,10
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION 1,55
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,24
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 20,92 0,01 0,05 20,98 19,54 - LU0096258446 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,37 0,01 0,11 9,49 8,98 - LU0172418690 - -
Class I2 USD - 10,83 0,00 0,00 10,86 10,08 - LU2011139206 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,57 0,00 0,00 9,69 9,17 - LU1456639035 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,39 0,00 0,00 9,51 9,00 - LU0592702145 - -
Class D2 USD Ei ole 21,77 0,01 0,05 21,83 20,28 - LU0424777026 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,35 0,00 0,00 9,48 8,97 - LU0035308682 - -
Class X3 USD Kuukausittain 9,56 0,01 0,10 9,68 9,16 - LU1246652132 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit