Korko-sijoitukset

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

8,78 2,93 0,15 6,14 5,65
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

10,22 2,91 0,99 6,86 6,38
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,65 3,94 4,69 3,91 4,30
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

6,38 4,71 5,46 4,54 4,96
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,65 0,89 1,53 5,65 12,30 25,74 46,79 61,88
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

6,38 0,89 1,45 6,38 14,80 30,43 55,87 74,02

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.01.2021 USD 214,451
12 kk todellinen tuotto alkaen 28.02.2019 0,00
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 124
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.06.2009
Perustamispäivä 23.07.2009
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,99%
ISIN LU0425308243
Bloomberg-tunnus BGFIA3U
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B45H1C2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus BCLYILUSDH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.12.2020 -1,42%
Muokattu duraatio alkaen 31.12.2020 6,56
Tehokas duraatio alkaen 31.12.2020 6,55
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.12.2020 7,65
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 2,88
3 v beeta alkaen 31.12.2020 1,041
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 3,86
5 v beeta alkaen 31.12.2020 0,989
WAL huonoimpaan alkaen 31.12.2020 7,65

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2021 6,26
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2021 30,19
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2021 97,97
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2021 Bond Global Inflation Linked
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2021 5,56
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2021 53
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2021 31.07.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 81 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 3,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 2,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 2,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,49
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,16
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,16
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 2,06
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 2,05
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 USD Kuukausittain 15,90 0,00 0,00 15,91 14,00 - LU0425308243 - -
Class D3 USD Kuukausittain 15,99 0,00 0,00 16,00 14,05 - LU0827882555 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,90 0,00 0,00 14,91 13,23 - LU0448666502 - -
Class D2 USD Ei ole 17,06 0,00 0,00 17,07 14,98 - LU0448666684 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,30 0,00 0,00 14,32 12,74 - LU0425308169 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 16,11 0,00 0,00 16,12 14,24 - LU0425308755 - -
Class A2 USD Ei ole 16,38 0,00 0,00 16,39 14,43 - LU0425308086 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokumentit

Dokumentit