Korko-sijoitukset

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

10,30 -4,74 0,22 2,67 2,02
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

11,44 -1,29 2,46 8,20 4,23
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,18 1,34 1,84 2,40 3,09
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

4,71 4,68 4,87 4,23 4,90
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,40 -0,28 0,36 2,18 4,06 9,56 26,71 40,90
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

4,78 -0,08 0,36 4,71 14,71 26,85 51,30 71,40

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 01.12.2020 USD 177,779
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 134
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.06.2009
Perustamispäivä 23.07.2009
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,00%
ISIN LU0425308169
Bloomberg-tunnus BGFIA2E
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B45H199
Bloomberg-vertailuarvon tunnus BCLYILUSDH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 -1,02%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 6,67
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 6,67
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 8,22
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 2,88
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,054
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 3,97
5 v beeta alkaen 31.10.2020 1,000
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 8,22

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 6,22
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 18,52
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 89,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond Global Inflation Linked
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 11,13
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 54
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.10.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 162 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 4,31
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 3,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 3,24
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,21
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,48
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,44
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,12
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 2,05
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,20 0,00 0,00 14,20 12,74 - LU0425308169 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 15,97 0,00 0,00 15,97 14,24 - LU0425308755 - -
Class A3 USD Kuukausittain 15,75 0,00 0,00 15,75 14,00 - LU0425308243 - -
Class D2 USD Ei ole 16,89 0,00 0,00 16,89 14,98 - LU0448666684 - -
Class A2 USD Ei ole 16,23 0,00 0,00 16,23 14,43 - LU0425308086 - -
Class D3 USD Kuukausittain 15,84 0,01 0,06 15,84 14,05 - LU0827882555 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,79 0,01 0,07 14,79 13,23 - LU0448666502 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokumentit

Dokumentit