Huomioitavaa ETF-rahastoja ostettaessa

Pörssinoteerattuihin rahastoihin sijoittavan on erityisesti otettava huomioon kaksi asiaa: rahastoihin liittyvät kulut ja riskit.

ETF-rahastojen aiheuttamat kulut

 

KaupankäyntikulutVuotuinen hallinnointipalkkio
Kaupankäyntikulut Vuotuinen hallinnointipalkkio
ETF-rahastoa voidaan ostaa ja myydä välittäjän,tai rahastoalustan kautta.som medför en avgift som vanligtvis beräknas som en procentandel av transaktionspriset. Tämä on vuosittain maksettava maksu, jonka rahastonhoitaja tai -tarjoaja veloittaa kattaakseen ETF-rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

ETF-rahastosijoittamiseen liittyvät riskit:

 ETF-rahaston tyyppi

 

 Vastaavat riskit

  •  ETF-rahastot, jotka sijoittavat ulkomaisiin arvopapereihin
  •  Altis valuuttakurssien heilahteluille
  •  ETF-rahastot, jotka sijoittavat kehittyvien markkinoiden
     arvopapereihin ja raaka-aineiisiin
  •  Voi altistua äärimmäisille markkinaolosuhteille
  •  ETF-rahastot, jotka sijoittavat joukkovelkakirjalainoihin
  •  Herkkä korkojen heilahteluille

Varmista ennen sijoittamista, että olet ymmärtänyt täysin pörssinoteerattuihin rahastoihin sijoittamiseen liittyvät riskit sekä rahaston omat erityiset riskit.