Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

8,27 -0,71 -1,27 11,97 15,57
  1y 3y 5y 10y Opret.
20,70 11,16 7,26 - -
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,06 2,05 -0,12 20,70 37,34 41,97 - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 1.288
Fondens størrelse (mio.) pr. 26.nov.2021 USD 18.408
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta Schweiziske franc
Oprettelsesdato 20.sep.2012
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori CHF Moderate Allocation
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,02%
ISIN LU0827880260
Bloomberg-ticker BGGAD2C
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B6XLBD1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

P/E-kvotient pr. 29.okt.2021 33,30
Gennemsnitlig Børsværdi (Millioner) pr. 29.okt.2021 USD 370.989 M
Effektiv løbetid pr. 29.okt.2021 0,93
Effektiv varighed for fastforrentede værdipapirer pr. 29.okt.2021 5,17
Effektiv varighed for fastforrentede værdipapirer og kontanter pr. 29.okt.2021 3,02

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 6,68
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 82,35
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 90,40
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 154,08
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 204
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,01%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,77%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,01%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,08%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,06%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,22%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,01%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 66,79%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 33,20%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,36% for dampkul og 1,21% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, den beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Global Allocation Investment Team mener, at en virksomheds evne til at håndtere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (“ESG”) problemstillinger kan være afgørende for virksomhedens evne til at fastholde vækst og skabe langsigtet værdi for aktionærerne, og dermed betragtes ESG-resultatindikatorer som en del af vores investeringsproces. For langsigtede investorer som Global Allocation er det at inddrage ESG-oplysninger i analyse- og investeringsbeslutninger fortsat helt afgørende for vores grundlæggende investeringsproces og vores mål om at maksimere det risikojusterede afkast.


Teamet analyserer ESG-data i forbindelse med sin analyse og due diligence af nye investeringer og i sin overvågning af eksisterende porteføljeinvesteringer. Teamets løbende overvågning af porteføljen omfatter en regelmæssig gennemgang af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Denne gennemgang omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.okt.2021 målt imod 378 CHF Moderate Allocation fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægt (%)
MICROSOFT CORP 2,51
ALPHABET INC CLASS C 1,90
APPLE INC 1,70
AMAZON COM INC 1,23
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,11
Navn Vægt (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,90
BANK OF AMERICA CORP 0,86
CONOCOPHILLIPS 0,82
SALESFORCE.COM INC 0,79
NEXTERA ENERGY INC 0,78
pr. 29.okt.2021
Navn Vægt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,95
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,89
TREASURY BOND 2 08/15/2051 0,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,65
Navn Vægt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,53
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,51
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,49
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,42
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 0.7 09/20/2051 0,36
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 16,16 -0,20 -1,22 16,68 14,98 - LU0827880260 - -
Class A9 Hedged AUD - 9,78 -0,13 -1,31 10,13 9,63 - LU2354320728 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 43,00 -0,55 -1,26 44,42 40,08 - LU0240613025 - -
Class A2 EUR Ingen 67,55 -1,31 -1,90 69,28 58,35 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 46,27 -0,60 -1,28 47,80 43,13 - LU0212925753 - -
Class X2 USD Ingen 96,90 -1,20 -1,22 99,90 87,85 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 21,51 -0,27 -1,24 22,20 19,95 - LU0480534592 - -
Class D4 GBP Årlig 56,09 -0,81 -1,42 57,33 51,38 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 22,04 -0,29 -1,30 22,77 20,46 - LU0468326631 - -
Class X4 USD Årlig 16,58 -0,20 -1,19 17,14 15,23 - LU0953392981 - -
Class A9 USD - 9,82 -0,12 -1,21 10,14 9,64 - LU2354320561 - -
Class A2 HUF Ingen 24.932,25 -264,76 -1,05 25.578,64 20.809,58 - LU0566074125 - -
Class D2 EUR Ingen 75,05 -1,46 -1,91 76,96 64,36 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 23,61 -0,30 -1,25 24,38 21,75 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 26,73 -0,35 -1,29 27,59 24,39 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 23,05 -0,29 -1,24 23,78 21,21 - LU0827880427 - -
Class D4 EUR Årlig 66,25 -1,28 -1,90 67,94 57,07 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 40,92 -0,51 -1,23 42,22 37,63 - LU0827880344 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 43,35 -0,55 -1,25 44,76 40,29 - LU0827880773 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 51,00 -0,65 -1,26 52,65 47,08 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 51,41 -0,66 -1,27 53,09 47,56 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 18,18 -0,22 -1,20 18,76 16,79 - LU0788109477 - -
Class X2 EUR Ingen 85,81 -1,66 -1,90 87,98 72,89 - LU0984173384 - -
Class A2 USD Ingen 76,29 -0,95 -1,23 78,71 70,35 - LU0072462426 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 19,16 -0,24 -1,24 19,77 17,61 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,72 -0,22 -1,23 18,29 16,37 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 38,23 -0,48 -1,24 39,46 35,42 - LU0236177068 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.505,00 -18,00 -1,18 1.552,00 1.370,00 - LU1445720094 - -
Class A9 Hedged SGD - 9,81 -0,12 -1,21 10,14 9,64 - LU2354320645 - -
Class I2 USD Ingen 84,91 -1,05 -1,22 87,57 77,56 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 178,98 -2,23 -1,23 184,45 161,37 - LU1062906877 - -
Class A4 USD Årlig 74,17 -0,92 -1,23 76,53 68,40 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 19,08 -0,24 -1,24 19,69 17,50 - LU0827880690 - -
Class I2 EUR Ingen 75,19 -1,45 -1,89 77,10 64,34 - LU1653088838 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 15,07 -0,19 -1,25 15,57 14,08 - LU0343169966 - -
Class A4 EUR Årlig 65,68 -1,27 -1,90 67,36 56,73 - LU0408221512 - -
Class D2 USD Ingen 84,76 -1,05 -1,22 87,42 77,58 - LU0329592538 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter