Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 6,5 -7,0 -7,2 -15,1 11,2 11,4 -15,2 8,2 -0,1 -9,3
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 16,8 -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7
  1y 3y 5y 10y Opret.
-19,28 -8,90 -6,90 -4,65 -3,65
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -20,27 -8,21 -3,54 -2,56 0,71
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-18,16 0,86 -4,72 -5,79 -19,28 -24,39 -30,07 -37,86 -41,40
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -19,29 -0,88 -5,84 -8,18 -20,27 -22,67 -16,49 -22,87 10,73
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-16,38 4,86 -5,17 2,23 -20,63
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

-7,40 10,13 -1,45 2,63 -20,63

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 25.nov.2022 USD 1.374.176.070
Oprettelsesdato 10.jun.2008
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,26%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker MLLEEAH
ISIN LU0359002093
SEDOL B43CTB4

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 170
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 13,76%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,143
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 9,32%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 4,53
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 9,32%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 4,54
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 6,45
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 6,45

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,34
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,74
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,52
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,39
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,18 0,02 0,32 25.nov.2022 7,32 5,71 LU0359002093 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,34 0,02 0,27 25.nov.2022 8,63 6,78 LU1688375184 -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 4,93 0,01 0,20 25.nov.2022 6,02 4,57 LU0995336418 -
Class D2 USD Ingen 22,50 0,05 0,22 25.nov.2022 25,83 20,70 LU0383940458 -
Class A2 CHF Ingen 19,79 0,18 0,92 25.nov.2022 22,30 19,07 LU0938162186 -
Class A1 USD Månedligt 2,90 0,01 0,35 25.nov.2022 3,47 2,68 LU0278477574 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 6,96 0,04 0,58 25.nov.2022 7,61 6,71 LU0995350831 -
Class X2 AUD Ingen 9,60 0,06 0,63 25.nov.2022 10,35 8,80 LU1554267051 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 4,85 0,01 0,21 25.nov.2022 5,97 4,50 LU1133072774 -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 4,94 0,01 0,20 25.nov.2022 6,00 4,59 LU0995345831 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,31 0,01 0,12 25.nov.2022 9,81 7,68 LU2319963380 -
Class SR3 Hedged GBP Månedligt 7,81 0,02 0,26 25.nov.2022 9,49 7,25 LU2319963463 -
Class I2 GBP - 18,73 0,14 0,75 25.nov.2022 19,75 17,31 LU1741217027 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,41 0,02 0,31 25.nov.2022 7,57 5,92 LU0622213642 -
Class I2 CHF - 21,46 0,19 0,89 25.nov.2022 24,06 20,66 LU1781817694 -
Class A3 HKD Månedligt 22,84 0,07 0,31 25.nov.2022 27,24 21,21 LU0388349754 -
Class X2 GBP Ingen 5,36 0,04 0,75 25.nov.2022 5,65 4,93 LU1688375267 -
Class A2 USD Ingen 20,86 0,04 0,19 25.nov.2022 24,05 19,21 LU0278470058 -
Class A2 EUR Ingen 20,10 0,13 0,65 25.nov.2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
Class A4 USD Årlig 11,63 0,03 0,26 25.nov.2022 14,11 10,70 LU0548402170 -
Class D2 CHF Ingen 21,33 0,18 0,85 25.nov.2022 23,94 20,55 LU1065150267 -
Class A4 EUR Årlig 11,20 0,07 0,63 25.nov.2022 12,41 10,86 LU0478974834 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 73,50 0,15 0,20 25.nov.2022 87,25 67,97 LU1715605868 -
Class A3 USD Månedligt 2,92 0,00 0,00 25.nov.2022 3,49 2,70 LU0278470132 -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 5,46 0,01 0,18 25.nov.2022 6,71 5,07 LU1676225185 -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,09 0,05 0,71 25.nov.2022 7,66 6,83 LU1694209807 -
Class D3 EUR Månedligt 11,64 0,07 0,61 25.nov.2022 12,71 11,30 LU0827884924 -
Class A6 USD Månedligt 6,10 0,01 0,16 25.nov.2022 7,43 5,65 LU1408528211 -
Class D3 USD Månedligt 12,09 0,03 0,25 25.nov.2022 14,45 11,18 LU0523291242 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,64 0,02 0,30 25.nov.2022 7,83 6,13 LU0473186707 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,29 0,03 0,24 25.nov.2022 14,33 11,34 LU0827885491 -
Class SR2 USD - 8,63 0,02 0,23 25.nov.2022 9,91 7,94 LU2319963547 -
Class D4 EUR Årlig 11,22 0,07 0,63 25.nov.2022 12,45 10,87 LU0827885145 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 8,96 0,02 0,22 25.nov.2022 10,15 8,24 LU0827884684 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,51 0,01 0,13 25.nov.2022 8,70 6,92 LU0827884767 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 8,51 0,01 0,12 25.nov.2022 9,68 7,83 LU0480535052 -
Class X2 USD Ingen 6,48 0,02 0,31 25.nov.2022 7,40 5,96 LU0344905624 -
Class A1 EUR Månedligt 2,79 0,02 0,72 25.nov.2022 3,05 2,71 LU0278461065 -
Class D4 USD Årlig 11,65 0,03 0,26 25.nov.2022 14,16 10,72 LU0827885228 -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 4,68 0,01 0,21 25.nov.2022 5,68 4,34 LU0575500318 -
Class SR3 USD Månedligt 7,96 0,02 0,25 25.nov.2022 9,51 7,36 LU2319963620 -
Class I2 EUR Ingen 21,80 0,14 0,65 25.nov.2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,13 0,01 0,14 25.nov.2022 8,29 6,58 LU0358998713 -
Class I5 USD Kvartalsvis 7,23 0,02 0,28 25.nov.2022 8,65 6,65 LU1495982867 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 8,67 0,02 0,23 25.nov.2022 10,06 8,00 LU1505939139 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 5,48 0,01 0,18 25.nov.2022 6,79 5,10 LU1408528302 -
Class I2 USD Ingen 22,63 0,05 0,22 25.nov.2022 25,95 20,82 LU0520955575 -
Class D2 EUR Ingen 21,67 0,13 0,60 25.nov.2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 4,68 0,01 0,21 25.nov.2022 5,68 4,34 LU0827884841 -
Class A3 EUR Månedligt 2,81 0,01 0,36 25.nov.2022 3,07 2,73 LU0278457469 -
Class D3 HKD Månedligt 94,48 0,28 0,30 25.nov.2022 112,67 87,75 LU0827885061 -
Class X2 EUR Ingen 6,24 0,04 0,65 25.nov.2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,04 0,02 0,33 25.nov.2022 7,13 5,58 LU0623004180 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 59,99 0,13 0,22 25.nov.2022 73,73 55,67 LU1408528484 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,21 0,01 0,14 25.nov.2022 8,77 6,65 LU1954752702 -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 6,08 0,01 0,16 25.nov.2022 7,46 5,65 LU1408528724 -
Class A2 CZK Ingen 489,35 2,21 0,45 25.nov.2022 527,61 473,17 LU1791177113 -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 5,92 0,02 0,34 25.nov.2022 7,25 5,49 LU1408528641 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter