Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

10,51 12,47 13,16 8,49 2,54
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

10,61 12,33 13,22 8,48 2,65
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,15 5,91 6,96 10,52 10,31
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

-0,04 5,97 6,99 10,57 10,36
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-5,07 -2,43 1,32 -0,15 18,78 40,02 171,93 170,60
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

-4,99 -2,42 1,36 -0,04 18,99 40,18 173,22 171,91

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 25.nov.2020 EUR 754.806.255
Net Assets of Fund pr. 25.nov.2020 USD 12.780.084.681
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 15.apr.2010
Oprettelsesdato 08.sep.2010
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2020 1,60
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 1.603
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI World Index Net EUR
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,16%
ISIN IE00B62NV726
Bloomberg-ticker BGIWEII
Omkostningsgrad 0,15%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B62NV72
Bloomberg benchmark ticker MSWRLNEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 6,75
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 46,72
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 99,57
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Equity Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 152,15
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 3
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.nov.2020, ud fra investeringer pr. 31.maj2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.okt.2020 0,56%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.okt.2020 1,33%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.okt.2020 0,52%
MSCI - Termisk kul pr. 30.okt.2020 0,12%
MSCI - Civile våben pr. 30.okt.2020 0,18%
MSCI - Oliesand pr. 30.okt.2020 0,09%
MSCI - Tobak pr. 30.okt.2020 0,68%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.okt.2020 99,57%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.okt.2020 0,43%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,87% for dampkul og 1,19% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 4,32
MICROSOFT CORP 3,34
AMAZON COM INC 2,95
FACEBOOK CLASS A INC 1,45
ALPHABET INC CLASS C 1,13
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,11
JOHNSON & JOHNSON 0,83
PROCTER & GAMBLE 0,78
NESTLE SA 0,74
NVIDIA CORP 0,71
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst EUR Daglig 24,76 -0,03 -0,14 25,60 16,90 24,75 IE00B62NV726 24,78 -
Flex Hedged SGD - 10,56 0,00 0,02 10,56 9,39 10,56 IE00BN782T03 10,57 -
Flex EUR Kvartalsvis 15,50 -0,02 -0,14 16,22 10,70 15,50 IE00B61MGS68 15,52 -
Inst GBP Kvartalsvis 20,25 -0,02 -0,08 20,33 14,47 20,24 IE00B62HNT07 20,26 -
Flex EUR Kvartalsvis 30,86 -0,04 -0,14 31,50 20,87 30,85 IE00B61D1398 30,88 -
Flex GBP Ingen 28,97 -0,02 -0,08 29,09 20,51 28,96 IE00B61BMR49 28,99 -
Inst GBP Ingen 28,22 -0,02 -0,08 28,34 20,00 28,21 IE00B62C5H76 28,25 -
Inst USD Kvartalsvis 19,96 0,02 0,10 19,96 12,31 19,95 IE00B62NX656 19,97 -
Inst EUR Kvartalsvis 28,32 -0,04 -0,14 28,95 19,17 28,32 IE00B62WCL09 28,35 -
Flex Hedged EUR - 12,47 0,00 0,02 12,47 7,97 12,46 IE00BFZPRS19 12,48 -
Inst USD Kvartalsvis 23,76 0,02 0,10 23,76 14,54 23,76 IE00B62WG306 23,78 -
Class D Hedged GBP - 12,58 0,00 0,02 12,58 8,08 12,58 IE00BGL88775 12,59 -
Class D GBP Ingen 14,06 -0,01 -0,09 14,12 9,96 14,05 IE00BD0NCL49 14,07 -
Class D EUR Ingen 13,35 -0,02 -0,14 13,63 9,04 13,35 IE00BD0NCM55 13,36 -
Flex GBP Daglig 25,53 -0,02 -0,08 25,63 18,24 25,52 IE00B6385520 25,55 -
Class D USD Ingen 14,61 0,01 0,09 14,61 8,94 14,61 IE00BD0NCN62 14,62 -
Inst Hedged EUR - 11,96 0,00 0,02 11,96 7,65 11,95 IE00BJ023R69 11,97 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex USD Kvartalsvis 29,50 0,03 0,10 29,50 18,04 29,49 IE00B616R411 29,53 -
Flex Hedged GBP - 12,46 0,00 0,02 12,46 7,94 12,45 IE00BFZPRR02 12,47 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter