Aktier

BGF Circular Economy

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. På grund af kriteriet anvendt under udvælgelsen af aktier for at leve op til definitionen af den cirkulære økonomi kan udvalget af selskaber, som fonden kan investere i, være mindre diversificeret end en typisk fond. Virksomheder i den cirkulære økonomier kan være underlagt miljøanliggender, skatter, statslig regulering, pris, udbud og konkurrence. Investorer bør forholde sig til fonden som led i en bredere investeringsstrategi.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CAD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 12.apr.2021 USD 1.713
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.mar.2021 50
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 02.okt.2019
Oprettelsesdato 10.mar.2021
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,81%
ISIN LU2298321071
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMBRWS5
Transaktionsaftale -
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CAD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CAD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.mar.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.mar.2021 98,83%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.mar.2021 1,17%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren overvejer ESG-kriterier sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens idegenererings-, virksomhedsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og løbende overvågningsfaser. ESG-oplysninger kan indhentes fra tredjepartsudbydere samt fra interne kommentarer om engagement og fra virksomhedsbesøg og input fra BlackRock Investment Stewardship. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.mar.2021
Navn Vægtning (%)
OWENS CORNING 4,13
ASML HOLDING NV 3,77
MICROSOFT CORP 3,49
NIKE INC CLASS B 3,43
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A 3,37
Navn Vægtning (%)
ECOLAB INC 3,29
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 3,27
CROWN HOLDINGS INC 3,11
LOREAL SA 3,11
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,85
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CAD - 10,49 0,08 0,77 10,49 9,76 - LU2298321071 - -
Class A2 Hedged SGD - 13,03 0,10 0,77 13,03 8,16 - LU2092937221 - -
Class I2 JPY - 1.570,00 7,00 0,45 1.570,00 956,00 - LU2168065493 - -
Class D2 Hedged GBP - 13,42 0,10 0,75 13,42 8,36 - LU2087589854 - -
Class Z2 USD - 14,35 0,11 0,77 14,35 8,87 - LU2041044848 - -
Class A2 USD - 14,11 0,11 0,79 14,11 8,81 - LU2041044095 - -
Class A2 EUR - 11,85 0,07 0,59 11,85 8,12 - LU2041044178 - -
Class I4 GBP GBP - 10,48 0,07 0,67 10,48 10,00 - LU2319961095 - -
Class D2 EUR - 11,99 0,07 0,59 11,99 8,15 - LU2041044335 - -
Class A2 Hedged EUR - 10,49 0,08 0,77 10,49 9,75 - LU2298320859 - -
Class A2 Hedged CNH - 105,22 0,81 0,78 105,22 97,62 - LU2298321402 - -
Class X2 USD - 14,50 0,11 0,76 14,50 8,90 - LU2041044921 - -
Class D2 USD - 14,28 0,11 0,78 14,28 8,85 - LU2041044251 - -
Class I2 EUR - 12,05 0,07 0,58 12,05 8,17 - LU2041044764 - -
Class I2 Hedged JPY - 1.489,00 12,00 0,81 1.489,00 1.034,00 - LU2168065576 - -
Class A2 Hedged GBP - 10,49 0,08 0,77 10,49 9,75 - LU2298321154 - -
Class A2 Hedged AUD - 10,50 0,08 0,77 10,50 9,75 - LU2298320933 - -
Class A2 Hedged NZD - 10,51 0,09 0,86 10,51 9,75 - LU2298321238 - -
Class A2 Hedged HKD - 104,97 0,80 0,77 104,97 97,56 - LU2298321311 - -
Class I2 USD - 14,35 0,11 0,77 14,35 8,86 - LU2041044681 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Dokumenter

Dokumenter