Obligationer

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 0,6 6,3 7,4 -5,4 -15,8
Benchmark (%) 0,7 6,4 7,6 -5,2 -15,8
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

0,64 6,25 7,44 -5,36 -15,82
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

0,69 6,40 7,63 -5,22 -15,81
  1y 3y 5y 10y Opret.
-15,82 -5,05 -1,75 - -1,40
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-15,81 -4,95 -1,65 - -1,29
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-15,82 0,24 2,77 -3,47 -15,82 -14,40 -8,46 - -7,57
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-15,81 0,26 2,77 -3,59 -15,81 -14,12 -7,99 - -7,01

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 31.jan.2023 USD 39.136.497
Net Assets of Fund pr. 31.jan.2023 USD 447.359.642
Oprettelsesdato 02.nov.2018
Fondens oprettelse 02.nov.2018
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,12%
Omkostningsgrad 0,09%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BLWEUDA
ISIN IE00BD0NC581
SEDOL BD0NC58

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 717
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 6,57%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 1,003
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 3,31%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 7,52
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 3,31%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 7,51
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 9,22
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 9,22

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 100,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 5,88
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 84,40
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond USD Government
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 141
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 0,00
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Class D, pr. 31.dec.2022 målt imod 890 Global Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,69
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0,63
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,62
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 0,60
Navn Vægtning (%)
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0,56
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,54
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,52
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,51
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2025 0,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D USD Ingen 9,49 0,01 0,16 31.jan.2023 10,81 8,75 IE00BD0NC581 -
Flex USD Halvårligt 8,09 -0,06 -0,79 31.jan.2023 9,37 7,52 IE00BYQQ0X26 -
Inst EUR - 9,66 0,02 0,25 31.jan.2023 10,86 9,57 IE00BJK0X817 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,33 0,02 0,17 31.jan.2023 10,40 9,04 IE00BGR7K831 -
Class Flexible Hedged SGD - 10,03 0,02 0,18 31.jan.2023 10,08 9,65 IE0007DDUVE7 -
Inst USD Ingen 13,40 0,02 0,16 31.jan.2023 15,27 12,35 IE00B1W4R493 -
Flex USD Ingen 19,70 0,03 0,16 31.jan.2023 22,41 18,14 IE0005033380 -
Class D Acc EUR Ingen 10,71 0,03 0,26 31.jan.2023 11,82 10,59 IE00BDZRS805 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,57 0,01 0,17 31.jan.2023 9,53 8,29 IE00BMY53838 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 9,08 -0,07 -0,75 31.jan.2023 10,13 8,84 IE00BD5D0B54 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter