Pevný výnos

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 3,0 -1,4 1,9 3,6 -1,7 6,5 5,3 -0,5 -7,0 6,1
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
6,02 -0,37 1,23 1,35 2,14
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
1,05 1,12 0,63 1,05 6,02 -1,10 6,33 14,32 44,50
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020
Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021
Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022
Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023
Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

1,99 5,41 -7,05 0,37 6,02

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 18-čvc-24
USD 6 445 668 065
Datum spuštění fondu
31-led-07
Základní měna fondu
USD
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,70%
Roční poplatek za správu
1,50%
Minimální počáteční investice
USD 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
B1PF5N4
Datum spuštění třídy akcií
01-úno-07
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Počáteční poplatek
3,00%
ISIN
LU0278469472
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
USD 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
MLFIUE2

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-čvn-24
3402
Výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
5,79
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
5,72%
Vážená průměrná splatnost
k 28-čvn-24
7,35
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
4,15%
Modifikovaná durace
k 28-čvn-24
4,51
Efektivní durace
k 28-čvn-24
3,73
WAL na nejhorší
k 28-čvn-24
7,35

Integrace ESG

Integrace ESG

Integrace ESG je postup začlenění finančně významných kritérií nebo informací týkajících se environmentálního, sociálního a podnikového řízení do procesu investičního rozhodování s cílem zvýšit rizikově upravenou návratnost portfolií našich klientů. Pokud není v dokumentaci fondu nebo v investičním cíli fondu uvedeno jinak, neznamená začlenění tohoto prohlášení, že fond má investiční cíl nebo strategii v souladu s ESG, ale spíše popisuje, jak jsou údaje nebo informace o ESG zvažovány jako součást celkového investičního procesu.
Správce fondu zahrnuje hlediska ESG v kombinaci s dalšími informacemi do výzkumné fáze investičního procesu. To může zahrnovat relevantní poznatky třetích stran, jakož i komentáře k interní angažovanosti a informace od společnosti BlackRock Investment Stewardship k otázkám správy a řízení. Správce fondu spolu s vedoucími investičními pracovníky provádějí pravidelné revize portfolia se skupinou pro analýzu rizik a kvantitativní analýzu. Tyto přezkumy zahrnují případnou diskusi o expozici portfolia vůči významným rizikům ESG, jakož i o expozici vůči podnikatelským aktivitám souvisejícím s udržitelností, ukazatelům souvisejícím s klimatem a dalším faktorům.

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2, as of 30-čvn-24 rated against 703 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 13-úno-24)

Podíly

Podíly

k 28-čvn-24
Name Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,94
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1,05
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,64
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,47
Name Weight (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0,46
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,45
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,45
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,44
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,43
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

¹Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Rozdělení se může změnit.
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class E2 USD 14,59 0,01 0,07 18-čvc-24 14,59 13,45 LU0278469472
Class E2 EUR 13,37 0,04 0,30 18-čvc-24 13,53 12,24 LU1005243685
Class A2 USD 15,97 0,01 0,06 18-čvc-24 15,97 14,66 LU0278466700
Class A2 EUR 14,63 0,04 0,27 18-čvc-24 14,80 13,33 LU1005243255

Správci portfolia

Správci portfolia

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice USD 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 310 USD
-16,9%
7 340 USD
-9,8%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 850 USD
-11,5%
9 270 USD
-2,5%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 880 USD
-1,2%
10 120 USD
0,4%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 870 USD
8,7%
10 820 USD
2,7%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace