Pevný výnos

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 5 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 12,4 -3,5 -6,0 -6,3 14,2
Benchmark omezení 1 (%) 14,1 -2,6 -7,1 -8,5 11,3
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
8,66 1,29 0,51 - 0,19
Benchmark omezení 1 (%) 8,03 -0,56 -0,40 - 0,61
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
0,29 1,70 -2,05 0,29 8,66 3,91 2,56 - 1,17
Benchmark omezení 1 (%) 0,68 1,57 -1,82 0,68 8,03 -1,66 -1,96 - 3,89
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020
Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021
Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022
Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023
Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

0,61 -1,89 -10,10 6,37 8,66
Benchmark omezení 1 (%)

k 30-čvn-24

3,17 -3,37 -11,21 2,52 8,03

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v CZK, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 19-čvc-24
USD 1 606 227 177
Datum spuštění fondu
26-čvn-97
Základní měna fondu
USD
Benchmark omezení 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Počáteční poplatek
5,00%
ISIN
LU1791177113
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
CZK 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
BGELCA2
Datum spuštění třídy akcií
28-bře-18
Měna třídy akcií
CZK
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,22%
Roční poplatek za správu
1,00%
Minimální počáteční investice
CZK 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
BFZRPG1

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-čvn-24
191
Beta 3 roky
k 30-čvn-24
1,078
Modifikovaná durace
k 28-čvn-24
6,46
Efektivní durace
k 28-čvn-24
6,49
WAL na nejhorší
k 28-čvn-24
7,94
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
6,97%
Výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
8,83
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
8,83%
Vážená průměrná splatnost
k 28-čvn-24
7,94

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. Ratingy MSCI jsou v současné době pro tento fond nedostupné.

Integrace ESG

Integrace ESG

Integrace ESG je postup začlenění finančně významných kritérií nebo informací týkajících se environmentálního, sociálního a podnikového řízení do procesu investičního rozhodování s cílem zvýšit rizikově upravenou návratnost portfolií našich klientů. Pokud není v dokumentaci fondu nebo v investičním cíli fondu uvedeno jinak, neznamená začlenění tohoto prohlášení, že fond má investiční cíl nebo strategii v souladu s ESG, ale spíše popisuje, jak jsou údaje nebo informace o ESG zvažovány jako součást celkového investičního procesu.
Správce fondu zahrnuje hlediska ESG v kombinaci s dalšími informacemi do výzkumné fáze investičního procesu. To může zahrnovat relevantní poznatky třetích stran, jakož i komentáře k interní angažovanosti a informace od společnosti BlackRock Investment Stewardship k otázkám správy a řízení. Správce fondu spolu s vedoucími investičními pracovníky provádějí pravidelné revize portfolia se skupinou pro analýzu rizik a kvantitativní analýzu. Tyto přezkumy zahrnují případnou diskusi o expozici portfolia vůči významným rizikům ESG, jakož i o expozici vůči podnikatelským aktivitám souvisejícím s udržitelností, ukazatelům souvisejícím s klimatem a dalším faktorům.

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Podíly

Podíly

k 28-čvn-24
Name Weight (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,43
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,90
Name Weight (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,63
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class A2 CZK 553,54 -2,31 -0,42 19-čvc-24 569,28 504,92 LU1791177113
Class A2 USD 23,86 -0,15 -0,62 19-čvc-24 24,71 21,66 LU0278470058

Správci portfolia

Správci portfolia

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice CZK 250 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
199 490 CZK
-20,2%
165 920 CZK
-12,8%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
201 360 CZK
-19,5%
201 220 CZK
-7,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
230 330 CZK
-7,9%
232 830 CZK
-2,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
282 980 CZK
13,2%
268 240 CZK
2,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace