Pevný výnos

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 6,5 0,4 2,4 -1,2 1,0 0,8 0,7 -1,8 -12,5 4,8
Benchmark (%) 6,6 0,6 2,6 -1,0 1,2 1,0 0,9 -1,7 -12,3 4,9
  Od
31-bře-2019
do
31-bře-2020
Od
31-bře-2020
do
31-bře-2021
Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Celkový výnos (%)

k 31-bře-24

0,67 -0,96 -4,82 -7,79 2,21
Benchmark (%)

k 31-bře-24

0,83 -0,81 -4,65 -7,65 2,35
  1y 3y 5y 10y YTD
0,30 -3,83 -2,57 -0,58 1,89
Benchmark (%) 0,44 -3,69 -2,42 -0,43 2,04
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
-2,51 -0,12 -0,63 -0,27 0,30 -11,06 -12,20 -5,66 49,07
Benchmark (%) -2,46 -0,12 -0,60 -0,20 0,44 -10,66 -11,52 -4,22 53,90

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 21-čvn-24
EUR 214 567 069
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
eb.rexx® Government Germany
Nesplacené akcie
k 21-čvn-24
1 750 065
ISIN
DE0006289465
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
31 března
Cena vytvoření
k 21-čvn-24
125,06
Datum spuštění fondu
04-úno-03
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,16%
Frekvence výplaty
Až 4x za rok
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
RXRGEX GY
Stornovací cena
k 21-čvn-24
121,38

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 21-čvn-24
25
Dálnopis benchmarku
RXRG
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-kvě-24
4,98%
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 21-čvn-24
2,46%
Vážená průměrná splatnost
k 21-čvn-24
5,34
Úroveň benchmarku
k 21-čvn-24
EUR 182,07
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 20-čvn-24
0,48
Beta 3 roky
k 31-kvě-24
1,000
Vážený průměrný kupón
k 21-čvn-24
0,93
Efektivní durace
k 21-čvn-24
5,01

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 19-kvě-24
AA
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 19-kvě-24
7,59
Globální klasifikace fondů Lipper
k 19-kvě-24
Bond EMU Government
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k -
-
Pokrytí MSCI ESG v %
k 19-kvě-24
100,00
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 19-kvě-24
98,06
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 19-kvě-24
155
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 19-kvě-24
0,00%
Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 19-kvě-24, na základě držby od 30-dub-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

 • Austria

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Estonia

 • France

 • Hungary

 • Italy

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Lucembursko

 • Nizozemsko

 • Německo

 • Poland

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Switzerland

Podíly

Podíly

k 21-čvn-24
Issuer Váha (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,96
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 21-čvn-24

% tržní hodnoty

k 21-čvn-24

% tržní hodnoty

k 21-čvn-24

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra EXHA EUR 06-úno-03 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02-úno-21 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 580 EUR
-14,2%
8 040 EUR
-7,0%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 580 EUR
-14,2%
8 290 EUR
-6,1%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 800 EUR
-2,0%
9 910 EUR
-0,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 270 EUR
2,7%
10 350 EUR
1,2%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace