Detta är megatrender

Risksumma. Alla finansiella investeringar innebär ett risktagande. Därför kommer värdet på och intäkterna från investeringen att variera och det ursprungliga investeringsbeloppet kan inte garanteras.

Klimatförändringar
och bristande naturresurser

Missväxt, omfattande översvämningar,
förstörda naturmiljöer och energibrist
Om uppskattningarna är korrekta, kommer vår planets genomsnittliga yttemperatur år 2100 att ha stigit med
0°C
sedan slutet av 1800-talet, och vår planets naturtillgångar kommer att bli alltmer knappa.
Källa: ipcc.ch

Demografi
och samhällsförändring

Brist på arbetskraft, krav på hälso- och sjukvård
samt förändrade krav från konsumenter
Världsbefolkningen kan öka med mer än
> 0 md
fram till år 2030, och år 2050 kommer en tredjedel av befolkningen i 55 länder att vara över 60 år gamla.
Källa: un.org

Tekniska
genombrott

Maskiner kommer att ha en snabbare inlärning än människor,
och personuppgifter kommer att bli en värdefull handelsvara
0 %
Nästan två tredjedelar av samtliga yrkesgrupper kan komma
att uppleva hur en tredjedel eller mer av deras grundläggande arbetsuppgifter automatiseras.
Källa: mckinsey.com*

Snabb urbanisering

Utrymme och boende kommer
att bli ett större problem i stora städer
Två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i tätorter år 2050. 1950 bodde endast 30 % i tätorter.
0 %
Källa: Hing, E, Hsiao, C. US Department of Health and Human Services. State Variability in Supply of Office-based Primary Care Providers: USA 2012. NCHS Data Brief, Nr. 151, maj 2014.

Förändring av den ekonomiska makten

Kina kommer att bli den nya supermakten, Asiens befolkning
växer snabbt och förändrar den globala demografin
Kina kan bli den nya supermakten i världen år
2018
och Indien kommer att konkurrera med USA år 2050.
Källa: IMF för 2016 uppskattningar, PWC analys för projekt fram till 2050*
*Per maj 2018

Ladda ned BlackRocks
Analysrapport om
Megatrender

En undersökning av strukturella förändringar
i den globala ekonomin

 • Varför är megatrender betydelsefulla för investerare?
 • 5 megatrender som formar vårt tankesätt
  kring investeringar

Läs mer om våra tematiska fonder

Klicka på symbolerna nedan för att se mer om våra produkter

 • Tekniska genombrott

 • Nya energikällor

 • Framtidens transportmedel

 • Fin Tech

 • Automation & robotik

 • Genombrott inom
  vård och hälsa

 • Åldrande befolkning

 • Digitalisering

 • Skog och pappersindustri

 • Ren energi

 • Jordbruksnäring

 • Digital säkerhet

 • Globalt vatten

 • Inkludering & mångfald

 • Konsumenttillväxt i tillväxtmarknader