Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

- 1,29 -0,29 4,16 -4,16

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 03.apr.2020 USD 2 887
Basvaluta USD
Fondstart 04.aug.2015
Startdatum 09.mar.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,87%
ISIN LU1376384878
Bloomberg, kortnamn BSGA2RE
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYQ71X2
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
ALLERGAN PLC 8,85
TIFFANY & CO. 6,92
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 5,93
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION 5,63
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 5,34
Namn Vikt (%)
WABCO HOLDINGS INC 4,28
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3,99
CAESARS ENTERTAINMENT CORP 3,74
SOPHOS GROUP PLC 3,03
TALLGRASS ENERGY LP 2,86
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged EUR Ingen 99,99 0,11 0,11 108,13 93,77 - LU1376384878 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 893,44 10,05 0,10 10 686,65 9 287,56 - LU1781817421 - -
Class IA2 Hedged EUR - 92,58 0,10 0,11 100,00 86,88 - LU2125116769 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 112,29 0,12 0,11 121,23 105,21 - LU1288049866 - -
Class A2 Hedged SGD - 92,56 0,10 0,11 100,00 86,72 - LU2114397859 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 106,31 0,12 0,11 114,64 99,79 - LU1603214153 - -
Class A2 USD Ingen 111,97 0,12 0,11 121,21 105,14 - LU1251620883 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 106,32 0,12 0,11 114,81 99,77 - LU1341466644 - -
Class D2 USD Ingen 114,14 0,12 0,11 123,29 107,16 - LU1251621188 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 97,97 0,10 0,10 106,00 91,96 - LU1603214401 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 105,47 0,11 0,10 114,05 98,83 - LU1373034930 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 101,58 0,11 0,11 109,68 95,18 - LU1603215044 - -
Class Z2 USD Ingen 118,16 0,12 0,10 127,41 110,91 - LU1258025839 - -
Class IA2 USD - 101,14 0,11 0,11 108,59 94,92 - LU1921562119 - -
Class AI2 EUR - 92,37 0,10 0,11 100,25 86,65 - LU2103007592 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 100,42 0,10 0,10 108,84 94,46 - LU1400751324 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,96 0,11 0,11 110,15 95,70 - LU1387771113 - -
Class I2 USD Ingen 105,15 0,11 0,10 113,50 98,70 - LU1251621345 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 71,06 -0,24 -0,34 104,30 69,75 - LU2008661006 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 108,21 0,12 0,11 116,78 101,46 - LU1288049940 - -
Class A2 Hedged HKD - 924,92 0,95 0,10 1 000,00 868,72 - LU2114397776 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 103,97 0,12 0,12 112,24 97,48 - LU1382784764 - -
Class I4 Hedged EUR - 99,75 0,11 0,11 108,05 93,81 - LU1817852764 - -
Class X2 USD Ingen 125,85 0,14 0,11 136,37 118,08 - LU1264793958 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 95,99 0,10 0,10 103,93 90,05 - LU1697783881 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 102,47 0,11 0,11 110,71 96,07 - LU1373035077 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument