Obligationer

BSF European Select Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.apr.2019 EUR 548
Basvaluta EUR
Fondstart 19.aug.2015
Startdatum 28.okt.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori USD Cautious Allocation
Jämförelseindex 75% Barclays Pan Euro Agg Bond (Euro Hedged)/25% MSCI Europe (Euro Hedged)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,95%
ISIN LU1308276754
Bloomberg, kortnamn BSESD5U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYZTSR2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF European Select Strategies Fund, Class D5 Hedged, per den 31.mar.2019 listad mot 298 USD Cautious Allocation fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
VINCI SA 1,14
SANOFI SA 1,13
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,07
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,07
SAMPO 1,06
Namn Vikt (%)
SCOR 1,04
BOUYGUES SA 0,92
TOTAL SA 0,87
NESTLE SA 0,83
LEG IMMOBILIEN N AG 0,83
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.mar.2017

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5 Hedged USD Kvartalsvis 111,27 -0,09 -0,08 111,36 104,48 - LU1308276754 - -
Class A2 Hedged CZK Ingen 1 021,84 -0,89 -0,09 1 022,73 964,04 - LU1433515993 - -
Class A4 EUR Årlig 105,31 -0,11 -0,10 105,90 99,89 - LU1308276598 - -
Class I2 EUR Ingen 104,80 -0,11 -0,10 104,91 99,14 - LU1461867779 - -
Class D2 EUR Ingen 107,97 -0,11 -0,10 108,08 102,21 - LU1271725365 - -
Class I4 EUR Årlig 104,35 -0,11 -0,11 104,95 98,73 - LU1271725878 - -
Class X2 EUR Ingen 111,12 -0,11 -0,10 111,23 104,93 - LU1271725951 - -
Class A2 EUR Ingen 105,60 -0,11 -0,10 105,82 100,16 - LU1271725100 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokument

Dokument