Aktier

BGF Asian Growth Leaders Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 2 980
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2012
Startdatum 09.jul.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia ex Japan in GBP Net TR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,11%
ISIN LU1085282496
Bloomberg, kortnamn BGAD2RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BP25SS1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Asian Growth Leaders Fund, Class D2, per den 28.feb.2019 listad mot 766 Asia ex Japan Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,29
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
HDFC BANK LTD 5,09
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,32
YUM CHINA HOLDINGS INC 4,22
Namn Vikt (%)
MOMO INC 4,09
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,96
NCSOFT CORP 3,95
LOTTE CHEMICAL CORP 3,18
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,09
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 GBP Ingen 15,13 -0,07 -0,46 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
Class I2 EUR - 12,57 -0,02 -0,16 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,11 -0,11 -0,77 16,07 11,78 - LU1048596156 - -
Class A2 USD Ingen 19,07 -0,13 -0,68 21,39 15,83 - LU0821914370 - -
Class X2 USD Ingen 21,40 -0,15 -0,70 23,59 17,62 - LU0842534561 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,64 -0,10 -0,73 15,54 11,38 - LU1121335696 - -
Class I4 USD - 9,35 -0,07 -0,74 10,48 7,73 - LU1800013101 - -
Class D3 USD Månatlig 9,02 -0,07 -0,77 10,15 7,48 - LU1741217456 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,85 -0,10 -0,77 14,92 10,83 - LU1279613951 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 9,97 -0,07 -0,70 10,13 8,29 - LU1862385751 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,63 -0,10 -0,79 14,70 10,66 - LU1279613795 - -
Class D2 USD Ingen 19,71 -0,14 -0,71 21,94 16,30 - LU0859042482 - -
Class I2 USD Ingen 14,14 -0,10 -0,70 15,71 11,68 - LU1091682382 - -
Class D2 EUR Ingen 17,52 -0,04 -0,23 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,22 -0,10 -0,75 15,23 11,10 - LU1279614090 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,99 -0,09 -0,69 15,00 10,92 - LU1279613878 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Dokument

Dokument