Skip to content

Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 30.mar.2020 USD 977
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 01.mar.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Flex-Cap Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,00%
ISIN LU0368235189
Bloomberg, kortnamn BGUFEI2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B39TZN6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORPORATION 6,79
ALPHABET INC 5,78
APPLE INC 5,54
FACEBOOK INC 3,02
JPMORGAN CHASE & CO 2,97
Namn Vikt (%)
COMCAST CORPORATION 2,80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,77
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 2,46
CISCO SYSTEMS INC 2,28
BANK OF AMERICA CORP 2,11
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 EUR Ingen 18,42 0,10 0,55 24,99 16,79 - LU0368235189 - -
- EUR Ingen 8,55 0,07 0,83 11,45 7,64 - LU0368235262 - -
Class D4 GBP Årlig 25,72 0,00 0,00 32,93 24,48 - LU0827887430 - -
Class X2 Hedged EUR - 8,75 0,07 0,81 11,71 7,82 - LU2004776428 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 861,00 6,00 0,70 1 148,00 769,00 - LU1948809287 - -
Class D4 EUR Årlig 28,90 0,15 0,52 39,23 26,36 - LU0827887513 - -
Class D2 USD Ingen 34,09 0,26 0,77 45,46 30,43 - LU0252969232 - -
Class X2 USD Ingen 38,70 0,30 0,78 51,54 34,54 - LU0154237142 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 19,42 0,15 0,78 26,06 17,36 - LU0200684693 - -
Class A4 EUR Årlig 27,79 0,14 0,51 37,76 25,35 - LU0408221942 - -
Class D2 EUR Ingen 30,89 0,16 0,52 41,94 28,17 - LU0252963979 - -
Class A2 EUR Ingen 27,78 0,14 0,51 37,74 25,34 - LU0171296865 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 133,51 1,05 0,79 178,21 118,89 - LU1333800271 - -
Class A4 GBP Årlig 24,74 0,01 0,04 31,69 23,55 - LU0204065857 - -
Class A2 USD Ingen 30,65 0,23 0,76 40,92 27,37 - LU0154236417 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 19,48 0,15 0,78 26,14 17,42 - LU0408222163 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 21,58 0,16 0,75 28,93 19,29 - LU0252964357 - -
Class I2 USD Ingen 20,32 0,15 0,74 27,09 18,14 - LU0368250220 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument