Aktier

BGF European Value Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.maj.2019 EUR 1 215
Basvaluta EUR
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 12.nov.2007
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Value Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,06%
ISIN LU0329592454
Bloomberg, kortnamn MEURVDD
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4490S8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSEUVALEUN
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF European Value Fund, Class D2, per den 30.apr.2019 listad mot 286 Europe Large-Cap Value Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2019
Namn Vikt (%)
SANOFI SA 5,08
TOTAL SA 4,48
ALLIANZ SE 4,14
PRUDENTIAL PLC 3,88
DAIMLER AG 3,22
Namn Vikt (%)
VINCI SA 3,18
KBC GROEP NV 3,11
RIO TINTO PLC 2,99
NOVO NORDISK A/S 2,87
TESCO PLC 2,87
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 67,58 0,21 0,31 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
Class D4 GBP Årlig 45,22 0,09 0,20 52,40 40,66 - LU0827879502 - -
Class A4 EUR Årlig 48,07 0,15 0,31 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
Class I2 EUR Ingen 14,28 0,05 0,35 16,20 12,43 - LU0949170939 - -
Class D2 USD Ingen 75,36 0,13 0,17 90,61 67,33 - LU0827879411 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,91 0,04 0,34 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
Class D2 GBP Ingen 59,21 0,12 0,20 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,44 0,04 0,35 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 110,98 0,34 0,31 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 112,36 0,37 0,33 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,08 0,04 0,33 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
Class A2 USD Ingen 69,13 0,12 0,17 83,74 61,95 - LU0171281750 - -
Class X2 EUR Ingen 9,50 0,02 0,21 10,70 8,25 - LU1333799911 - -
Class A2 GBP Ingen 54,31 0,11 0,20 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
Class A4 GBP Årlig 45,00 0,09 0,20 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
Class A2 EUR Ingen 61,99 0,19 0,31 71,02 54,20 - LU0072462186 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Brian Hall
Brian Hall

Dokument

Dokument