Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

3,07 4,71 6,00 -4,10 10,57

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.feb.2020 USD 3 428
Basvaluta USD
Fondstart 02.feb.1996
Startdatum 01.okt.2010
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,22%
ISIN LU0540000063
Bloomberg, kortnamn BGATA2H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4LHY50
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2020 2,61
5y Volatility - Benchmark per den 31.dec.2019 4,54
5-årigt beta per den 31.jan.2020 1,170

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 04/15/2040 1,02
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,94
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,91
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,87
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,81
Namn Vikt (%)
FUTURE RETAIL LTD RegS 5.6 01/22/2025 0,78
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,74
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,73
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,72
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,53 -0,01 -0,07 14,56 13,24 - LU0540000063 - -
Class I2 USD Ingen 13,21 -0,01 -0,08 13,23 11,89 - LU1111085012 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 11,74 -0,01 -0,09 11,76 11,09 - LU0803752632 - -
Class A8 Hedged CAD Månatlig 11,07 -0,01 -0,09 11,09 10,50 - LU1200839881 - -
Class D3 USD Månatlig 13,16 -0,01 -0,08 13,18 12,33 - LU0827875344 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 12,02 -0,01 -0,08 12,04 11,43 - LU1200839709 - -
Class A2 USD Ingen 44,75 -0,03 -0,07 44,84 40,55 - LU0063729296 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,91 -0,01 -0,10 10,02 9,67 - LU1200839535 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 11,17 -0,01 -0,09 11,19 10,57 - LU0841155764 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 87,66 -0,05 -0,06 87,82 83,36 - LU0784395997 - -
Class A3 USD Månatlig 13,14 -0,01 -0,08 13,17 12,32 - LU0172393414 - -
Class D6 USD Månatlig 12,23 -0,01 -0,08 12,25 11,53 - LU0827875427 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,97 -0,01 -0,09 10,99 10,11 - LU1559745671 - -
Class X3 USD Månatlig 10,95 -0,01 -0,09 10,97 10,26 - LU0984171172 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,06 -0,01 -0,09 11,08 10,30 - LU1250980452 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 11,32 0,00 0,00 11,34 10,65 - LU0496654236 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,45 -0,01 -0,11 9,48 9,15 - LU1196525700 - -
Class D3 Hedged HKD Månatlig 11,33 -0,01 -0,09 11,36 10,66 - LU0827875690 - -
Class I3 USD Månatlig 11,40 -0,01 -0,09 11,42 10,68 - LU1456638573 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,37 -0,01 -0,14 7,41 7,11 - LU1200839618 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,61 -0,01 -0,10 9,63 9,16 - LU1149717156 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 101,55 -0,05 -0,05 101,72 95,83 - LU1257007309 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,13 -0,01 -0,10 10,33 9,69 - LU1250979793 - -
Class A6 USD Månatlig 11,70 -0,01 -0,09 11,72 11,08 - LU0764618053 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,14 -0,01 -0,10 10,35 9,70 - LU1250978043 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 10,28 -0,01 -0,10 10,30 9,69 - LU0830182670 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,42 -0,01 -0,09 11,45 10,58 - LU1250973911 - -
Class A1 USD Daglig 13,09 -0,01 -0,08 13,12 12,31 - LU0063728728 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 10,98 -0,01 -0,09 11,00 9,94 - LU1728037687 - -
Class D2 USD Ingen 14,91 -0,01 -0,07 14,94 13,45 - LU0776122383 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 11,47 -0,01 -0,09 11,49 10,93 - LU0871639620 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,04 -0,01 -0,07 14,07 12,73 - LU0969580215 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 107,99 -0,03 -0,03 108,16 100,70 - LU1023054775 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,86 -0,01 -0,08 12,88 11,92 - LU0969580132 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 9,35 -0,01 -0,11 9,38 9,02 - LU0841166456 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokument

Dokument