Aktier

BGF World Mining Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 USD 4 164
Basvaluta USD
Fondstart 21.mar.1997
Startdatum 19.jan.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Natural Resources
Jämförelseindex Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,07%
ISIN LU0204068877
Bloomberg, kortnamn MLWMADS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B06BZ90
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn HSBMINEGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Mining Fund, Class A4, per den 30.apr.2020 listad mot 211 Sector Equity Natural Resources fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
BHP GROUP PLC 8,75
NEWMONT CORPORATION 8,57
RIO TINTO PLC 7,84
BARRICK GOLD CORP 5,43
VALE SA 5,08
Namn Vikt (%)
ANGLO AMERICAN PLC 4,96
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,92
FRANCO NEVADA CORP 4,45
GMK NORILSKIY NIKEL PAO 3,58
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,24
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 GBP Årlig 28,22 0,58 2,10 30,73 19,83 - LU0204068877 - -
Class X2 USD Ingen 49,98 1,14 2,33 54,79 33,33 - LU0147406192 - -
Class D4 GBP Årlig 28,44 0,59 2,12 31,00 19,95 - LU0827889725 - -
Class A2 EUR Ingen 33,65 0,62 1,88 37,00 23,02 - LU0172157280 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 3,29 0,07 2,17 3,67 2,21 - LU0326425278 - -
Class A2 USD Ingen 37,14 0,84 2,31 41,01 24,86 - LU0075056555 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 22,23 0,51 2,35 25,03 14,91 - LU0827890145 - -
Class D2 USD Ingen 41,35 0,94 2,33 45,54 27,64 - LU0252968341 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 5,82 0,13 2,28 6,49 3,90 - LU0827890061 - -
Class I2 EUR Ingen 37,26 0,68 1,86 40,82 25,44 - LU0368236583 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,18 0,12 2,37 5,79 3,48 - LU0827890228 - -
Class D2 EUR Ingen 37,46 0,68 1,85 41,08 25,59 - LU0252963383 - -
Class A4 EUR Årlig 32,29 0,59 1,86 35,50 22,08 - LU0408222593 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 3,37 0,07 2,12 3,78 2,27 - LU0330918003 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,96 0,11 2,27 5,56 3,33 - LU0521028554 - -
Class I2 USD Ingen 41,13 0,94 2,34 45,25 27,48 - LU0368260294 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 3,69 0,09 2,50 4,09 2,47 - LU0485065857 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 5,50 0,12 2,23 6,15 3,69 - LU0480534758 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,41 0,17 2,35 8,50 5,01 - LU1023059493 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 3,39 0,07 2,11 3,78 2,27 - LU0368236740 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,26 0,11 2,14 5,86 3,53 - LU0827889998 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,50 0,14 2,20 7,20 4,35 - LU0788109121 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 3,01 0,07 2,38 3,37 2,02 - LU0326424115 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokument

Dokument