Aktier

BGF World Gold Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.apr.2019 USD 4 188
Basvaluta USD
Fondstart 30.dec.1994
Startdatum 18.aug.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,05%
ISIN LU0368236153
Bloomberg, kortnamn BGWLEI2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B39TZR0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTGOLDINX
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
BARRICK GOLD CORP 9,61
NEWMONT MINING CORP 9,01
NEWCREST MINING LTD 8,31
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,07
Namn Vikt (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,55
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,23
FRESNILLO PLC 4,07
B2GOLD CORP 3,77
ALAMOS GOLD INC 3,61
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR Ingen 4,26 -0,14 -3,18 4,87 3,71 - LU0368236153 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 4,88 -0,16 -3,17 5,49 4,21 - LU0788108826 - -
Class A4 EUR Årlig 22,40 -0,68 -2,95 24,77 18,59 - LU0408222320 - -
Class A4 USD Årlig 25,11 -0,85 -3,27 28,06 21,53 - LU0724618789 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 4,21 -0,14 -3,22 4,83 3,67 - LU0326423067 - -
Class X2 EUR Ingen 29,14 -0,87 -2,90 32,17 23,88 - LU0243984555 - -
Class X2 USD Ingen 32,66 -1,09 -3,23 36,37 27,66 - LU0320298689 - -
Class D4 EUR Årlig 23,48 -0,70 -2,89 25,95 19,39 - LU0827889139 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,35 -0,15 -3,33 4,91 3,76 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,85 -0,27 -3,33 8,87 6,77 - LU1023058768 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 72,99 -2,48 -3,29 82,84 63,24 - LU1499592118 - -
Class A2 USD Ingen 25,12 -0,84 -3,24 28,07 21,53 - LU0055631609 - -
Class D2 USD Ingen 27,73 -0,93 -3,24 30,95 23,66 - LU0252968424 - -
Class I2 EUR Ingen 24,60 -0,74 -2,92 27,19 20,29 - LU0368236070 - -
Class I2 USD Ingen 27,58 -0,93 -3,26 30,77 23,50 - LU0368252358 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 15,58 -0,53 -3,29 17,63 13,49 - LU0827889212 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 4,57 -0,15 -3,18 5,12 3,93 - LU0827889303 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,26 -0,15 -3,40 4,89 3,73 - LU0669555244 - -
Class D2 EUR Ingen 24,73 -0,75 -2,94 27,34 20,43 - LU0252963623 - -
Class A2 EUR Ingen 22,40 -0,68 -2,95 24,78 18,59 - LU0171305526 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 3,86 -0,13 -3,26 4,46 3,38 - LU0326422689 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,03 -0,14 -3,36 4,65 3,54 - LU0521028471 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokument

Dokument