Skip to content

Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.apr.2020 EUR 2 920
Basvaluta EUR
Fondstart 31.jul.2006
Startdatum 29.jul.2009
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Jämförelseindex ICE BofAML Euro Corporate Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,62%
ISIN LU0368266499
Bloomberg, kortnamn BGECED2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B39TX32
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ER00
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2020 4,55
5y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2020 4,04
5-årigt beta per den 29.feb.2020 1,007

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Euro Corporate Bond Fund, Class D2, per den 31.mar.2020 listad mot 960 EUR Corporate Bond fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,56
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,17
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 0.5 01/14/2027 0,74
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,64
Namn Vikt (%)
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,61
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,61
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,60
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,59
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,59
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 17,02 0,01 0,06 18,42 16,21 - LU0368266499 - -
Class I2 EUR Ingen 10,73 0,00 0,00 11,61 10,22 - LU1373033965 - -
Class A3 EUR Månatlig 12,92 0,01 0,08 14,03 12,31 - LU0172394222 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 9,84 0,01 0,10 10,70 9,37 - LU1502568287 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 98,97 0,03 0,03 107,36 94,13 - LU1622601463 - -
Class X2 EUR Ingen 18,15 0,01 0,06 19,63 17,28 - LU0414062595 - -
Class I2 Hedged JPY - 967,00 0,00 0,00 1 045,00 921,00 - LU1963773012 - -
Class D3 EUR Månatlig 12,92 0,00 0,00 14,04 12,31 - LU0827877803 - -
Class A1 EUR Daglig 13,16 0,01 0,08 14,29 12,53 - LU0162660350 - -
Class A2 CZK Ingen 445,01 1,44 0,32 456,59 423,38 - LU1791176222 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,97 0,00 0,00 10,82 9,50 - LU1445718783 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 9,70 0,01 0,10 10,55 9,23 - LU1760134277 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,93 0,00 0,00 11,78 10,40 - LU1445717389 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,09 0,01 0,09 11,94 10,54 - LU1445718437 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,82 0,01 0,10 10,67 9,35 - LU1445717629 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,44 0,01 0,10 11,34 9,94 - LU1445719088 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,30 0,00 0,00 11,20 9,81 - LU1445718197 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,04 0,00 0,00 10,88 9,56 - LU1445719757 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,50 0,00 0,00 11,41 10,01 - LU1445719328 - -
Class A2 EUR Ingen 16,25 0,00 0,00 17,62 15,48 - LU0162658883 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokument

Dokument