Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.feb.2020 USD 1 463
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 19.jan.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,81%
ISIN LU0204065857
Bloomberg, kortnamn MUFEADS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B05M2S2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn RUSEL1KGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF US Flexible Equity Fund, Class A4, per den 31.jan.2020 listad mot 1383 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORPORATION 6,54
APPLE INC 5,75
ALPHABET INC 5,67
JPMORGAN CHASE & CO 3,31
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,78
Namn Vikt (%)
COMCAST CORPORATION 2,75
WALMART INC 2,43
BANK OF AMERICA CORP 2,41
CISCO SYSTEMS INC 2,40
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,28
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 GBP Årlig 31,40 0,16 0,51 31,55 26,15 - LU0204065857 - -
Class X2 Hedged EUR - 11,65 0,00 0,00 11,71 9,89 - LU2004776428 - -
Class D4 EUR Årlig 39,23 0,08 0,20 39,23 31,42 - LU0827887513 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 28,78 0,00 0,00 28,93 24,31 - LU0252964357 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 25,99 0,00 0,00 26,14 22,08 - LU0408222163 - -
Class D4 GBP Årlig 32,63 0,17 0,52 32,78 27,09 - LU0827887430 - -
Class A4 EUR Årlig 37,76 0,08 0,21 37,76 30,28 - LU0408221942 - -
Class I2 EUR Ingen 24,99 0,05 0,20 24,99 19,90 - LU0368235189 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 25,92 0,00 0,00 26,06 22,01 - LU0200684693 - -
Class A2 USD Ingen 40,72 0,00 0,00 40,92 33,90 - LU0154236417 - -
Class A2 EUR Ingen 37,74 0,07 0,19 37,74 30,27 - LU0171296865 - -
Class I2 USD Ingen 26,96 0,00 0,00 27,09 22,29 - LU0368250220 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 142,00 0,00 0,00 1 148,00 965,00 - LU1948809287 - -
Class X2 USD Ingen 51,30 0,00 0,00 51,54 42,18 - LU0154237142 - -
- EUR Ingen 11,39 0,00 0,00 11,45 9,60 - LU0368235262 - -
Class D2 EUR Ingen 41,94 0,09 0,22 41,94 33,45 - LU0252963979 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 177,34 0,00 0,00 178,21 147,31 - LU1333800271 - -
Class D2 USD Ingen 45,24 0,00 0,00 45,46 37,47 - LU0252969232 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument