Obligationer

BGF World Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.apr.2019 USD 1 413
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.1985
Startdatum 04.sep.1985
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - USD Hedged
Jämförelseindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,06%
ISIN LU0184696937
Bloomberg, kortnamn MERWBA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B00MZN3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEGATRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2019 2,46
5y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2019 2,49
5-årigt beta per den 31.mar.2019 0,922

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Bond Fund, Class A2, per den 31.mar.2019 listad mot 255 Global Bond - USD Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 1,02
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #333 0.6 03/20/2024 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,81
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,80
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 77,72 0,11 0,14 77,90 73,74 - LU0184696937 - -
Class I2 USD Ingen 10,55 0,02 0,19 10,57 9,98 - LU1087925589 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,21 0,02 0,20 10,25 9,85 - LU0308772333 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 101,25 0,15 0,15 101,74 97,63 - LU1529944784 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,60 0,02 0,17 11,63 11,12 - LU0808759830 - -
Class D3 USD Månatlig 57,06 0,08 0,14 57,24 54,47 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 113,05 0,14 0,12 113,42 108,69 - LU0862984498 - -
Class X2 USD Ingen 86,96 0,12 0,14 87,14 82,07 - LU0184697158 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,44 0,02 0,16 12,47 11,86 - LU0757589873 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,33 0,01 0,11 9,38 9,06 - LU1484780744 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,14 0,01 0,10 10,18 9,79 - LU1830001282 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 13,32 0,02 0,15 13,35 12,68 - LU0739658705 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 11,61 0,01 0,09 11,64 11,00 - LU1288049783 - -
Class D2 USD Ingen 81,52 0,11 0,14 81,71 77,19 - LU0297941972 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 192,89 0,25 0,13 193,58 185,78 - LU0827888594 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 95,52 0,12 0,13 95,97 92,38 - LU1484780827 - -
Class A1 USD Daglig 57,05 0,08 0,14 57,23 54,53 - LU0012053665 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 188,11 0,24 0,13 188,84 181,57 - LU0330917880 - -
Class A3 USD Månatlig 56,98 0,08 0,14 57,16 54,41 - LU0184696853 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 202,27 0,26 0,13 202,90 194,18 - LU0692855462 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,31 0,02 0,14 14,36 13,77 - LU0372548510 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,61 0,02 0,17 11,64 11,11 - LU0871639547 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokument

Dokument