Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 26.jan.2022 SGD 4 282 594
Net Assets of Fund per 26.jan.2022 USD 15 272 030 504
Startdato 15.nov.2021
Fondsstart 15.apr.2010
Seriens valuta SGD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI World Index
Indeksbørskode NDDUWI
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,16%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering SGD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.des.2021 1 549
Kurs/overskuddsgrad per 31.des.2021 28,94
P/B-forhold per 31.des.2021 3,52
Standardavvik 3 år per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.des.2021 0,50%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.des.2021 0,78%
MSCI - Kjernevåpen per 31.des.2021 0,48%
MSCI - Termisk kull per 31.des.2021 0,11%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.des.2021 0,22%
MSCI - Oljesand per 31.des.2021 0,20%
MSCI - Tobakk per 31.des.2021 0,60%

Dekning av selskapers engasjement per 31.des.2021 99,80%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.des.2021 0,20%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,76% og oljesand 1,80%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
APPLE INC 4,70
MICROSOFT CORP 3,85
AMAZON COM INC 2,43
TESLA INC 1,42
ALPHABET INC CLASS A 1,40
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,33
META PLATFORMS INC CLASS A 1,28
NVIDIA CORP 1,18
JPMORGAN CHASE & CO 0,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,76
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D Hedged SGD - 9,30 0,01 0,15 26.jan.2022 10,13 9,29 IE000XUK0R09 -
Flex USD Kvartalsvis 34,52 0,05 0,15 26.jan.2022 37,61 30,38 IE00B616R411 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 16.okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Flex Hedged EUR - 14,64 0,02 0,15 26.jan.2022 15,96 12,74 IE00BFZPRS19 -
Class D EUR Ingen 16,46 0,01 0,08 26.jan.2022 17,89 13,47 IE00BD0NCM55 -
Inst GBP Ingen 32,65 -0,01 -0,04 26.jan.2022 35,76 28,30 IE00B62C5H76 -
Flex Hedged SGD - 12,56 0,02 0,15 26.jan.2022 13,67 10,83 IE00BN782T03 -
Inst USD Kvartalsvis 22,93 0,04 0,15 26.jan.2022 24,98 20,48 IE00B62NX656 -
Flex EUR Kvartalsvis 18,81 0,01 0,08 26.jan.2022 20,45 15,59 IE00B61MGS68 -
Flex GBP Ingen 33,57 -0,01 -0,04 26.jan.2022 36,76 29,06 IE00B61BMR49 -
Flex Hedged GBP - 14,73 0,02 0,16 26.jan.2022 16,04 12,74 IE00BFZPRR02 -
Flex GBP Daglig 29,05 -0,01 -0,04 26.jan.2022 31,81 25,45 IE00B6385520 -
Class D USD Ingen 17,08 0,03 0,15 26.jan.2022 18,60 15,04 IE00BD0NCN62 -
Inst GBP Kvartalsvis 23,04 -0,01 -0,04 26.jan.2022 25,24 20,19 IE00B62HNT07 -
Flex EUR Kvartalsvis 38,09 0,03 0,08 26.jan.2022 41,39 31,12 IE00B61D1398 -
Inst EUR Daglig 30,00 0,02 0,08 26.jan.2022 32,61 24,89 IE00B62NV726 -
Class D Hedged GBP - 14,61 0,02 0,16 26.jan.2022 15,91 12,83 IE00BGL88775 -
Inst Hedged EUR - 14,01 0,02 0,15 26.jan.2022 15,27 12,21 IE00BJ023R69 -
Inst EUR Kvartalsvis 34,90 0,03 0,08 26.jan.2022 37,93 28,56 IE00B62WCL09 -
Inst USD Kvartalsvis 27,76 0,04 0,15 26.jan.2022 30,24 24,46 IE00B62WG306 -
Class D GBP Ingen 16,27 -0,01 -0,04 26.jan.2022 17,82 14,10 IE00BD0NCL49 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.