Renter

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 11.des.2019 USD 29,50
Antall beholdninger per 29.nov.2019 87
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.jul.2018
Startdato 09.jul.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond
Referanseindeks J.P. Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,98%
ISIN LU1817796086
Bloomberg-børskode BGECBD2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BG0X0T9
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.nov.2019
Navn Vekt (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 2,28
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNAT RegS 4 08/15/2026 2,14
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 1,79
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 1,78
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1,73
Navn Vekt (%)
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 1,53
CEMEX MEXICO SA DE CV RegS 5.45 11/19/2029 1,51
VEON HOLDINGS BV RegS 4 04/09/2025 1,49
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD RegS 7.125 07/31/2026 1,47
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026 1,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 11,23 0,01 0,09 11,23 9,90 - LU1817796086 - -
Class X2 USD - 11,37 0,00 0,00 11,37 9,94 - LU1817796169 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,70 0,00 0,00 10,70 9,77 - LU1817796599 - -
Class I2 EUR - 10,19 -0,01 -0,10 10,24 8,73 - LU1864664385 - -
Class I2 USD - 11,31 0,01 0,09 11,31 9,95 - LU1864664203 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,89 0,01 0,09 10,89 9,87 - LU1864664468 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,65 0,00 0,00 10,65 9,75 - LU1817796243 - -
Class A2 USD Ingen 11,03 0,00 0,00 11,03 9,80 - LU1860487922 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,77 0,01 0,09 10,77 9,78 - LU1817796326 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.