Renter

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- 0,33 14,86 -0,65 -2,38
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- 0,22 15,21 -0,74 -2,19
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,52 3,81 - - -
Referanse (%) 0,84 3,98 - - 2,03
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,46 2,56 1,47 5,12 0,52 11,88 - - -
Referanse (%) 1,76 2,74 2,01 5,63 0,84 12,42 - - 9,93
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - 3,98 7,89 0,79
Referanseindeks (%) - - 4,16 7,85 1,01

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 06.des.2021 USD 663 682 698
Startdato 29.mar.2017
Fondsstart 23.okt.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,04%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU0839970364
SEDOL B8N92Z8

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2021 1 007
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 30.nov.2021 8,80
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2021 10,37
3 års beta per 30.nov.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 5,41%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.des.2021 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.des.2021 98,86
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.des.2021 6,08
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.des.2021 47,47
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.des.2021 Bond Global USD
Fond i sammenligningsgruppen per 07.des.2021 375
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.des.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.jul.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class X2, per 30.nov.2021 vurdert mot 843 Global Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,51
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,46
TREASURY NOTE 0.5 11/30/2023 0,45
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,43
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,42
TREASURY NOTE 0.875 09/30/2026 0,42
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,41
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 0,41
TREASURY NOTE 0.75 05/31/2026 0,40
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X2 EUR Ingen 109,03 0,02 0,02 07.des.2021 109,03 102,54 LU0839970364 -
Class D2 EUR Ingen 126,12 0,01 0,01 07.des.2021 126,12 118,74 LU0875157884 -
Class A2 USD Ingen 102,97 -0,38 -0,37 07.des.2021 110,61 101,27 LU0836513852 -
Class N7 EUR Halvårlig 109,39 0,01 0,01 07.des.2021 109,39 103,20 LU0852473874 -
Class N2 USD Ingen 106,29 -0,40 -0,37 07.des.2021 113,83 104,53 LU0839971503 -
Class N2 EUR Ingen 93,82 0,02 0,02 07.des.2021 93,82 88,48 LU0965779233 -
Class X2 USD Ingen 107,59 -0,40 -0,37 07.des.2021 115,06 105,80 LU0826459850 -
Class F2 USD Ingen 105,88 -0,39 -0,37 07.des.2021 113,41 104,12 LU0836517176 -
Class D2 USD - 107,57 -0,40 -0,37 07.des.2021 115,23 105,79 LU1811364139 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.