Aksjer

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 7 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -0,8 -5,2 11,7 1,0 -0,6 0,0 3,3
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,24 -0,08 0,34 - 0,67
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,78 0,58 1,16 - 0,87
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,75 -0,68 -0,89 -1,69 -2,24 -0,23 1,73 - 5,37
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 1,76 5,95 - 7,06
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

2,26 1,77 0,00 0,73 -1,05
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

1,59 2,39 1,10 0,07 0,62

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 01.des.2022 USD 35 910 502
Startdato 17.des.2014
Fondsstart 02.jun.2014
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,67%
Kostnadsprosent 1,20%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 0,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral USD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGLSD2U
ISIN LU1153525040
SEDOL BTF8131

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 4 869
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 5,10%
3 års beta per 31.okt.2022 -5,51
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 -35,37
P/B-forhold per 31.okt.2022 0,51

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
EXEO GROUP INC 0,79
ENEL SPA 0,77
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,75
FOX CORP 0,75
STANTEC INC. 0,71
Navn Vekt (%)
HEICO CORP 0,71
TSURUHA HOLDINGS INC 0,66
LIBERTY GLOBAL PLC 0,66
ENGIE SA 0,65
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,64
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2016

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 USD Ingen 107,29 0,66 0,62 01.des.2022 109,99 104,76 LU1153525040 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 98,35 0,55 0,56 01.des.2022 102,52 96,57 LU1069250972 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 90,13 0,50 0,56 01.des.2022 94,41 88,64 LU1162516717 -
Class X2 USD Ingen 127,31 0,80 0,63 01.des.2022 129,01 123,91 LU1069250386 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 103,33 0,61 0,59 01.des.2022 106,38 101,11 LU1103452089 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 915,15 5,11 0,56 01.des.2022 953,72 899,05 LU1122056838 -
Class A2 USD Ingen 106,68 0,66 0,62 01.des.2022 109,87 104,30 LU1069250113 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 92,37 0,51 0,56 01.des.2022 96,09 90,68 LU1139081738 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.